Събития

"Риск печели, риск губи" в Мега Мол

"Риск печели, риск губи" в Мега Мол

"Риск печели, риск губи" в Мега Мол
15 март - 1 април

• Пазарувайте в Мега Мол на стойност 35 лв. от 15 март до 1 април и се включете в кампанията ни "Риск печели, риск губи" в Мега Мол; 
• Заповядайте в Мега Мол на 1 април от 16 часа, когато ще имате възможността да участвате в хитовото шоу "Риск печели, риск губи" с водещ Къци Вапцаров!; 
• Много от Вас ще имат възможността да изпробват късмета си в кръстословицата, която ще бъде пълна с награди, а един от Вас ще завърти колелото на късмета!; 
• Очаква Ви и томбола със страхотен подарък от Мега Мол – Домашно кино “Philips HTB 3580G“!;

*Участниците във всички игри ще бъдат определени в томбола, между включилите се в кампанията с покупка! Участниците трябва да бъдат на място за тегленето на Томболата и провеждане на шоуто!

Повече информация на www.megamallsofia.bg и fb/MegaMallSofia

 

Официални правила на кампанията:

 

1. Организатор на кампанията

1.1. Кампанията на Мега Мол София (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Магнум България Гама“ ЕООД, адрес: София 1324, бул. Царица Йоанна 15,ЕИК 175229291, ДДС номер: BG175229291 („Организатор“).

 

1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уебстраница на Мега Мол http://megamallsofia.bg/, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

 

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебстраницата http://megamallsofia.bg/и Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

 

2. Територия и период на провеждане на Кампанията

 

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

 

2.2. Кампанията стартира на 15 март  2017 г. и продължава както следва:

Играта „Риск печели, риск губи в Мега Мол“ (наричана по-долу "Играта") ще продължи от 15 март  2017 г . в 10.00 ч. до 1 април 2017  г. – 16.00  ч.

 

3. Право на участие

3.1. Право на участие в Томболата има всяко физическо лице.

3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с участието си в Играта и Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни.

3.3. В Играта и Томболата нямат право да участват служителите на „Рийл Сентър Мениджмънт“ ЕООД, Каламарис Груп ЕООД, Вики Комфорт 2004  ЕООД, както и членове на техните семейства.

 

3.4. В Играта и Томболата нямат право да участват служители на наемателите в Мега Мол София.

4. Механизъм на Играта „Риск печели, риск губи в Мега Мол“

4.1. Всеки, който иска да вземе участие в Играта и Томболата „Риск печели, риск губи в Мега Мол“ , трябва да дойде в Мега Мол София в периода 15 март – 1 април   2017  г. и да направи покупки на територията на търговския център на обща минимална стойност от 35  лв. в един обект или до 3 покупки на обща стойност минимум 35  лв. Срещу всяка бележка/и получава възможност за 1 участие в Играта. Покупка на минимална стойност 35 лв., или до 3 покупки, на обща минимална стойност от 35 лв., дават право на участник в кампанията на 1 участие в томболата, която ще бъде изтеглена на 1 април 2017  г. в 16.00 ч. по време на шоу „ Риск печели, риск губи в Мега Мол„ на ниво партер в Мега Мол.  След направени покупки на минимална стойност от 35  лв., всеки участник може да попълни контактна форма и да се включи в Играта и Томболата.

4.2. Механизъм на играта „Риск печели, риск губи в Мега Мол“. Водещият Къци Вапцаров ще изтегли участник, който да се включи в състезание за решаване на кръстословица, която ще бъде проектирана на голям телевизор на сцената на Мега Мол. Всеки участник има право да избере една произволна карта от „Кръстословицата” и когато асистентката му я отвори, водещият му дава първоначална информация за думата, за която играе. Информацията включва от колко букви се състои думата и ориентировъчна информация за самата дума. След това участникът има право да избере два пъти от „Трите карти на късмета”, които са съответно „Асо”, „Двойка” и „Жокер”. Ако изтегли „Асо”, той има право да отвори произволна карта по думата, за която играе. Ако изтегли „Двойка”, печели право да назове две букви от азбуката и ако ги има в думата, асистентката на водещия му ги отваря. При „Жокер” печели право да научи повече за думата. След като изтегли два пъти от „Картите на късмета”, участникът има 10 секунди, в които трябва да назове думата. Ако успее печели сума от 50 лв. След като е отворил една дума от „Кръстословицата”, той е поставен пред избор, да играе за нова дума, с риска да загуби спечеленото до тук, в случай че не я познае, или  да се откаже и да си седне със спечеленото до този момент. В случай че се откаже, водещият избира нов участник, който излиза на сцената и играе.

Всеки следващ състезател ще бъде избиран на случаен принцип чрез томбола от всички участници, които са пазарували в периода 15 март – 1 април 2017 г.  и са попълнили своята контактна форма.  

Участникът, който довърши кръстословицата е победител в играта и печели правото да завърти „Колелото на късмета” където го очакват парични и предметни награди. На секторите на „Колелото на късмета” има суми от 50 до 500 лв.

4.2. Една касова бележка може да се изпозва само за 1 участие в Томболата . Комбинация от бележки e възможна, само ако покупките са направени от различни обекти в търговския център (изключения правят магазините, разположени на две нива). Един участник има право да участва неколкократно в играта, като по този начин се увеличава шанса му за печалба. Касовите бележки може да са от различни дни от периода на кампанията!

4.3. Участникът трябва да представи касовата си бележка от 1 обект на минимална стойност от 35 лв., или касовите си бележки от три обекта с обща минимална стойност от 35 лв. на служител – бюро „Информация“. Бележката му ще бъде подпечатана. Клиентите трябва да пазят касовата/ите бележка/и, с които са участвали в Томболата до техния край, за да получат наградите , ако бъдат изтеглени. При спечелване на наградите от Томболата , участникът трябва да предостави бележката, с която е участвал, на служител на бюро Информация.

4.4 В Играта „Риск печели, риск губи в Мега Мол“ клиентите могат да участват само с касова/и бележка/и, направени в периода на кампанията (15 март - 1 април).

 

4.5. Касови бележи от обектите на Easy Pay, SDI, Райфайзенбанк ЕАД, Теленор / изключение е закупуване на мобилен телефон, но без тарифен план/ и Casino Palms Merkur не се приемат за участие в Играта.

 

5. Награди. Теглене и получаване на награди от Играта.

 

5.1. Всеки участник има право да спечели наградата  от Томболата при изтегляне на контактната му форма.

Наградите от Томболата са:

- Възможност за участие в легендарното предаване „Риск печели, риск губи в Мега Мол“ с водещ Къци Вапцаров. Участникът или участниците могат да спечелят парични или предметни награди, чрез механизъм на играта подробно описан в т.4.2

- Домашно кино “Philips HTB 3580G“, което ще бъде изтеглено на финала на шоуто „Риск печели, риск губи в Мега Мол“ отново от кутията с имената на всички участници в кампанията, които са пазарували между 15 март и 1 април 2017 година.

5.2. Тегленето на печелившият от Томболата ще се извърши на 1 април  2017  г. от 16,00 часа по време на шоуто "Риск печели, риск губи" на ниво партер в Мега Мол. Участниците трябва да бъдат на място за тегленето на Томболата.

 

5.3. Всеки има право да вземе участие в томболата с неограничен брой опита/талони за участие след представяне на касови бележки за покупки в търговския център на минимална стойност 35 лв. от един обект, или до 3 комбинирани бележки на минимална стойност от 35 лв от няколко обекта. За участие в Томболите всеки участник трябва да попълни талона си коректно.

5.4 Имената на победителят ще бъдат публикувани на Facebook страницатаhttps://www.facebook.com/MegaMallSofia или официалния уебсайт на Мега Мол София- http://megamallsofia.bg/

5.5. Победителят от Томболата има право да получи наградата си до 14 дни след обявяването на имената му. Наградата може да бъде получена срещу представяне на лична карта и касова/и бележки, маркирани с печат на Мега Мол София.

5.6. Ваучери и награди се получават единствено с предварително записване на телефон 02/405 3075. Възможни дни: вторник, сряда и петък; Часове: 11:00 часа; 15:00 часа; 18:30 часа.

6. Защита на личните данни

6.1. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни, ако спечелят Награда.

6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците, да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

6.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Кампанията лични данни, с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата.

6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

7. Изменение и допълнение на Официалните правила на Кампанията Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницатаhttps://www.facebook.com/MegaMallSofia

 

 

 

8. Предсрочно прекратяване на Кампанията Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

 

9. Съдебни спорове Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

10. Публичност

 

10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период от 90 календарни дни след края й.10.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.

 

11. Други

 

11.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

11.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема личните му данни, както и изпратеното от него писмо да бъдат публикувани на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

 

11.3. Допълнителна информация за Кампанията участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia

» Виж всички събития