Събития

Фейсбук игра „ Всеки заслужава да бъде добре облечен с LC WAIKIKI в Мега Мол“.

Фейсбук игра „ Всеки заслужава да бъде добре облечен с LC WAIKIKI в Мега Мол“.

LC WAIKIKI вече е в Мега Мол!

Пазарувайте и участвайте в нашата фейсбук игра „ Всеки заслужава да бъде добре облечен с LC WAIKIKI в Мега Мол“.

Какво трябва да направите?

Пазарувайте на минимална стойност 10 лв. от магазин LC WAIKIKI, направете си снимка на нашата LC WAIKIKI стена, споделете снимката като коментар под публикацията в официалната Фейсбук страница на Мега Мол и участвайте в томболата ни!

Наградите са страхотни – 3 подаръчни ваучери на стойност 50 лв и един ваучер на стойност 100 лв. за пазаруване в магазин LC WAIKIKI в Мега Мол София. Период на играта: 26 април – 2 май

Нашата промоутърка ще Ви очаква всеки работен ден между 11.00 и 19.00 часа.

 

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА за провеждане на Фейсбук игра: “ Всеки заслужава да бъде добре облечен с LC WAIKIKI в Мега Мол “

1. Организатор на кампанията

1.1. Кампанията на Мега Мол София (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Магнум България Гама“ ЕООД, адрес: София 1324, бул. Царица Йоанна 15,ЕИК 175229291, ДДС номер: BG175229291 („Организатор“).

1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уебстраница на Мега Мол http://megamallsofia.bg/, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебстраницата http://megamallsofia.bg/и Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

2. Територия и период на провеждане на Кампанията

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

2.2. Кампанията стартира на 26 април 2017 г. и продължава както следва: Играта „ Всеки заслужава да бъде добре облечен с LC WAIKIKI в Мега Мол “ (наричана по-долу "Играта") ще продължи от 26 април 2017 г. до 02 май 2017 г., в следните часови диапазони: от 11 до 19 ч.

3. Право на участие

3.1. Право на участие в Томболата има всяко физическо лице.

3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с участието си в Играта и Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни. 3.3. В Играта и Томболата нямат право да участват служителите на „Рийл Сентър Мениджмънт“ ЕООД, Каламарис Груп ЕООД, както и членове на техните семейства.

3.4. В Играта и Томболата нямат право да участват служители на наемателите в Мега Мол София.

4. Механизъм на Играта: „ Всеки заслужава да бъде добре облечен с LC WAIKIKI в Мега Мол “

4.1. Всеки, който иска да вземе участие в Играта и Томболата „ Всеки заслужава да бъде добре облечен с LC WAIKIKI в Мега Мол “, трябва да дойде в Мега Мол София в периода 26 април – 2 май, да направи покупки на манимална стойност 10 лв. от магазин LC WAIKIKI, който се намира на ниво партер в Мега Мол, да се снима пред специално брандираната стена LC WAIKIKI и да сподели снимката като коментар под публикацията за играта в официалната Фейсбук страница на Мега Мол София.След описаните стъпки, всеки участник ще има възможност да попълни коректно и да пусне контактна форма за участие в томболата.

4.2. Един участник има право да участва до три пъти в играта на ден, като по този начин се увеличава шанса му за печалба. Участникът не може да споделя една и съща снимка, за да участва в томболата. Участникът може да участва с до три снимки на ден.

4.3. Всеки участник трябва да представи своя коментар със снимка на промоутъра, който ще отговаря за стената в следните часове: (11.00 до 19.00 ч.) и да не изтрива поста си, с който e участвал в Томболата до нейния край, за да получи подаръка, ако бъде изтеглен. При спечелване на награда от Томболата , участникът трябва да покаже снимката, с която е участвал.

4.4 В Играта клиентите могат да участват само със споделена снимка направени в деня на самото участие.

5. Награди. Теглене и получаване на награди от Играта.

5.1. Всеки участник има право да спечели една награда от Томболата при изтегляне на контактната му форма. Наградите от томболата са 3 подаръчни ваучери на стойност 50 лв и един ваучер на стойност 100 лв. за пазаруване в магазин LC WAIKIKI .

5.2. Тегленето на печелившия от Томболата ще се извърши на 3 май 2017 г. от 11,00 часа в присъствието на комисия. Участниците не трябва да бъдат на място за тегленето на Томболата.

5.3. Всеки участник има право да вземе участие в томболата до 39 пъти през целия период на кампанията, спрямо ограничението от 3 снимки на ден. За участие в Томболата всеки участник трябва да попълни талона си коректно.

5.4 Имената на победителят ще бъдат публикувани на Facebook страницатаhttps://www.facebook.com/MegaMallSofia или официалния уебсайт на Мега Мол София- http://megamallsofia.bg/

5.5. Победителят от Томболата има право да получи наградата си до 14 дни след обявяването на имената му. Наградата може да бъде получена срещу представяне на лична карта.

5.6. Ваучери и награди се получават единствено с предварително записване на телефон 02/405 3075. Възможни дни: вторник, сряда и петък; Часове: 11:00 часа; 15:00 часа; 18:30 часа.

6. Защита на личните данни

6.1. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни, ако спечелят Награда.

6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците, да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

6.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Кампанията лични данни, с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата.

6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

7. Изменение и допълнение на Официалните правила на Кампанията Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницатаhttps://www.facebook.com/MegaMallSofia

8. Предсрочно прекратяване на Кампанията Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

9. Съдебни спорове Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

10. Публичност

10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период от 90 календарни дни след края й.

10.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.

11. Други

11.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

11.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема личните му данни, както и изпратеното от него писмо да бъдат публикувани на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

11.3. Допълнителна информация за Кампанията участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia

» Виж всички събития