Събития

„Хвърли се в играта"   10 - 20 май 2017 г.

„Хвърли се в играта" 10 - 20 май 2017 г.

Хвърли се в играта!

От 10 до 20 Май 2017 г.

Играйте всеки ден между 12 и 19 часа!

Пазарувайте в Мега Мол на минимална стойност от 35 лв., представете своята касова бележка на наш служител на ниво партер и се включете в играта.

Механизъм: Участникът получава зар, който трябва да хвърли върху големия стикер пред наш служител. Стикерът представлява кръг от сектори, които носят различни подаръци на участникът.

Сектори и награди в играта:

* Томбола - Ако участникът попадне на този сектор, той спира с участието си и получава шанс да се включи в томбола с награда – подаръчен ваучер на стойност 300 лв. за пазаруване в обектите на Мега Мол. Томболата ще се състои на 22 май от 10 часа;

* Провери късмета си в кутията – Ако участникът попадне на този сектор, той ще получи кутия, която ще бъде пълна с различни късмети и малки награди. Участникът избира своя късмет;

* Започни отначало – Ако участникът попадне на този сектор, получава шанс да стартира играта отново на момента;

* Хвърли зара отново – Ако участникът попадне на този сектор прави следващо хвърляне на зара и продължава нататък по секторите. Ако участникът хвърли зара и попадне на цифрата шест - четири поредни пъти и успее да стигне до сектор Финал, то той ще спечели на момента подаръчен ваучер на стойност 25 лв. за пазаруване в обектите на Мега Мол;

* Малък подарък от Мега Мол – участникът получава малък подарък на момента;

Официални правила за провеждане на кампания на Мега Мол София: Игра-томбола „Хвърли се в играта"

1. Организатор на кампанията

1.1. Кампанията на Мега Мол София (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Магнум България Гама“ ЕООД, адрес: София 1324, бул. Царица Йоанна 15,ЕИК 175229291,ДДС номер: BG175229291 („Организатор“).

1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уебстраница на Мега Мол http://megamallsofia.bg/, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебстраницата http://megamallsofia.bg/и Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

2. Територия и период на провеждане на Кампанията

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на България.

2.2. Кампанията стартира на 10 май 2017 г. и продължава, както следва: Играта „Хвърли се в играта“ (наричана по-долу "Играта") ще продължи от 10 май 2017г. 10.00ч до 20 май 2017 г. в часовете между 12 и 19 часа всеки ден.

3. Право на участие

3.1. Право на участие в Играта и Томболата има всяко физическо лице.

3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с провеждането на Играта и Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни.

3.3. В Играта нямат право да участват служителите на „Рийл Сентър Мениджмънт“ ЕООД, Каламарис Груп ЕООД, както и членове на техните семейства.

3.4. В Играта и Томболата нямат право да участват служители на наемателите в Мега Мол София.

4. Механизъм на Играта „Хвърли се в играта“

4.1. Играта „Хвърли се в играта“

4.1.1. Всеки, който иска да вземе участие в Играта „Хвърли се в играта“, трябва да дойде в Мега Мол София между 10 май 2017 г. и 20 май 2017 г., в часовете между 12 и 19 часа , и да направи покупки на територията на търговския център, на минимална стойност от 35 лв., в един обект или комбинирани бележки на стойност 35лв. Срещу всяка бележка/и получава възможност за 1 участие в игра с голям стикер, разположен на ниво партер в Мега Мол. Участникът трябва да представи пред наш промоутър , намиращ се на ниво партер в Мега Мол своята касова бележка и да се включи в играта.

Механизъм: Участникът получава зар, който трябва да хвърли върху големия стикер пред наш служител. Стикерът представлява кръг от сектори.

Сектори и награди в играта:

* Томбола - Ако участникът попадне на този сектор, той спира с участието си и получава шанс да се включи в томбола с награда – подаръчен ваучер на стойност 300 лв. за пазаруване в обектите на Мега Мол. Томболата ще се състои на 22 май от 10 часа;

* Провери късмета си в кутията – Ако участникът попадне на този сектор, той ще получи кутия, която ще бъде пълна с различни късмети и малки награди. Участникът избира своя късмет;

* Започни отначало – Ако участникът попадне на този сектор, получава шанс да стартира играта отново на момента;

* Хвърли зара отново – Ако участникът попадне на този сектор прави следващо хвърляне на зара и продължава нататък по секторите. Ако участникът хвърли зара и попадне на цифрата шест - четири поредни пъти и успее да стигне до сектор Финал, то той ще спечели на момента подаръчен ваучер на стойност 25 лв. за пазаруване в обектите на Мега Мол;

* Малък подарък от Мега Мол – участникът получава малък подарък на момента; Покупка на минимална стойност 35лв., или комбинирани до 2 бележки на минимална стойност от 35 лв. дават на участник в кампанията едно участие в играта.

4.1.2 Всеки клиент има право да участва неограничен брой пъти, като 1 касова бележка може да се използва само за 1 участие. Комбинация от бележки e възможна, само ако покупките са направени от различни обекти в търговския център (изключения правят магазините, разположени на две нива).

4.1.3. Участникът трябва да представи касовата си бележка от 1 обект на минимална стойност от 35 лв., или касовите си бележки от няколко обекта с обща минимална стойност от 35 лв., на наш служител отговарящ за Играта намиращ се на ниво 0 в търговския център до играта-стикер.

4.1.4 В играта „Хвърли се в играта“, клиентите могат да участват само с касова/и бележка/и, направени в периода на играта.

4.1.5. След представяне на касовата бележка на минимална стойност 35 лв, направена от един обект в Мега мол, или комбинирани бележки на минимална стойност от 35 лв. от обектите на Мега Мол , участникът ще получи възможност за участие в играта.

4.1.6. Касовата/ите бележка/и, представени за участие, ще бъдат подпечатани от наш служител. Клиентите трябва да предоставят касовата/ите бележка/и, с които са спечелили в Играта, за да получат спечелен подарък.

4.1.7. Покупката/ите на минимална стойност от 35 лв. от един обект, или комбинирани бележки на минимална стойност от 35 лв , за участие в Играта, трябва да бъде/ат направена/и в периода 10 май 2017 г. – 20 май 2017 г.

4.1.8. Касови бележи от обектите на Easy Pay, SDI, Райфайзенбанк ЕАД, Теленор / изключение е закупуване на мобилен телефон, но без тарифен план/ и Casion Palms Merkur не се приемат за участие в Играта. С касови бележки от "BILLA" може да се участва ограничено по един път на ден. Касовата бележка трябва да бъде на минимална стойност от 35 лв. или комбинация от две касови бележки на минимална стойност 35 лв.

4.1.9 Награди от игра-тобмола „Хвърли се в играта“:

1. Подаръчен ваучер на стойност 300 лв, който ще бъде спечелен при теглене на томбола от всички, които са попаднали на сектор „Томбола“. Томболата ще бъде изтеглена на 22 май 2017 година от 10 часа в присъствието на комисия. Присъствието на участниците не е задължително.

2. Малки подаръчни ваучери на стойност 25 лв., които ще бъдат спечелени, ако участник успее да попадне на числото шест обозначено на зара четири поредни пъти и успее да стигне до Финал.

3. Малки брандирани подаръци – възглавнички за път и слушалки.

4.2. „Хвърли се в играта“ :

4.2.1. . За да вземе участие в играта, участникът трябва да направи покупки в търговския център на минимална стойност 35 лв. от един обект, или комбинирани бележки на минимална стойност от 35 лв от няколко обекта.

4.2.2. Един участник има право да участва неколкократно в играта, всеки ден, за периода на Кампанията, като по този начин се увеличава шанса му за печалба.

4.2.3. Наградите могат да бъдат получени срещу представяне на лична карта и копие от касова/и бележка/и, маркирани с печат на Мега Мол София.

5. Награди. Теглене и получаване на награди от Играта.

5.1. Малките брандирани подаръци ще бъдат получавани на момента при спечелването им. Подаръчните ваучери ще се получават на бюро „Информация“ след представяне на касовата си бележка за участие.

5.2. Имената на спечелилите големи награди ще бъдат публикувани на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia и официалния уебсайт на Мега Мол София- http://megamallsofia.bg/

6. Защита на личните данни

6.1. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни, ако спечелят Награда.

6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците, да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

6.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Кампанията лични данни, с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата.

6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

7. Изменение и допълнение на Официалните правила на Кампанията Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницатаhttps://www.facebook.com/MegaMallSofia

8. Предсрочно прекратяване на Кампанията Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

9. Съдебни спорове Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

10. Публичност

10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период от 90 календарни дни след края й.

10.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.

11. Други

11.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

11.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема личните му данни, както и изпратеното от него писмо да бъдат публикувани на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

11.3. Допълнителна информация за Кампанията участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

» Виж всички събития