Събития

ИЗЛЕЗ КАТО ПОБЕДИТЕЛ /8 и 9 юли/

ИЗЛЕЗ КАТО ПОБЕДИТЕЛ /8 и 9 юли/

ИЗЛЕЗ КАТО ПОБЕДИТЕЛ
8 и 9 юли от 14 до 19 часа

Пазарувал си за 10 лв. от магазините на Мега Мол?

Представи касовата си бележка на наш промоутър на един от главните изходи и влез в томбола за 500 лв.!

 

 

 

 

 

 

Официални правила за провеждане на кампания на Мега Мол София: Игра „Излез като победител"

1. Организатор на кампанията

1.1. Кампанията на Мега Мол София (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Магнум България Гама“ ЕООД, адрес: София 1324, бул. Царица Йоанна 15,ЕИК 175229291,ДДС номер: BG175229291 („Организатор“).

1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уеб страница на Мега Мол http://megamallsofia.bg/, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уеб страницата http://megamallsofia.bg/ и Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

2. Територия и период на провеждане на Кампанията

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на България.

2.2. Кампанията стартира на 8 юли 2017 г. и продължава, както следва: Играта „Излез като победител“ (наричана по-долу "Играта") :

8 юли 2017г. в часовете между 14.00ч до 19.00 ч.

9 юли 2017 г. в часовете между 14.00 и 19.00 ч.

3. Право на участие

3.1. Право на участие в Играта и Томболата има всяко физическо лице.

3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с провеждането на Играта и Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни.

3.3. В Играта и Томболата нямат право да участват служителите на „Рийл Сентър Мениджмънт“ ЕООД,Каламарис Груп ЕООД, както и членове на техните семейства.

3.4. В Играта и Томболата нямат право да участват служители на наемателите в Мега Мол София.

4. Механизъм на Играта „Излез като победител“

4.1. Играта „Излез като победител“

4.1.1. Всеки, който иска да вземе участие в Играта „Излез като победител “, трябва да дойде в Мега Мол София на 8-ми и 9-ти юли 2017 г., от 14.00 до 19.00 часа  и да направи покупки на територията на търговския център, на минимална стойност от 10 лв., в един обект. Срещу всяка бележка/и получава възможност за 1 участие в томбола. Всеки участник има право да попълни контактна форма за награден ваучер на стойност 500 лв., който важи единствено в магазините на Мега Мол София.

4.1.2 Всеки клиент има право да участва неограничен брой пъти, като 1 касова бележка може да се използва само за 1 участие. Комбинация от бележки не e възможна.

4.1.3. Участникът трябва да представи касовата си бележка от 1 обект на минимална стойност от 10 лв., на служителя (промоутър), който оторизира участията. Промоутърите ще бъдат разположени на 3 от изходите в Мега Мол. Може да ги откриете на главен изход на ниво партер, на изход на ниво -1 /изход към метростанция/ и на ниво +2 /изход към ескалатор за паркинг/.

4.1.4 В играта „Излез като победител ", клиентите могат да участват само с касова бележка  направени в деня на самото участие.

4.1.5. След представяне на касовата бележка на минимална стойност 10 лв., направена от един обект в Мега Мол участникът ще получи контактна форма за участие в томболата.

4.1.6. Касоватата бележка, представена за участие, ще бъде надписана от служителя (промоутър) на търговския център, който отговаря за играта. Клиентите трябва да предоставят копие на касоватата бележка с които са спечелили в Играта с подпис и ръкописно изписани думите „Вярно с оригинала”, за да получат спечелен подарък.

4.1.7. Покупкатата на минимална стойност от 10 лв. от един обект за участие в Играта, трябва да бъде направена в деня на участие в периода 8 юли 2017 г. – 9 юли 2017 г.

4.1.8. Касови бележи от обектите на Easy Pay, SDI, Райфайзенбанк ЕАД, Теленор / изключение е закупуване на мобилен телефон, но без тарифен план/ и Casion Palms Merkur не се приемат за участие в Играта. С касови бележки от "BILLA" може да се участва ограничено по един път на ден. Касовата бележка трябва да бъде на минимална стойност от 10 лв.

5. Награди от томболата „Излез като победител“

- Подаръчен ваучер на стойност 500 лв. за пазаруване в обектите на Мега Мол.

 *Томболата ще се състои на 10 юли от 10:30 часа. Присъстивето на участниците не е задължително. Тегленето на томболата ще се проведе от комисия.

 Имената на спечелилите ще бъдат публикувани на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia и официалния уебсайт на Мега Мол София- http://megamallsofia.bg/

 

6. Защита на личните данни

6.1. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни, ако спечелят Награда.

6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците, да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

6.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Кампанията лични данни, с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата.

6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

7. Изменение и допълнение на Официалните правила на Кампанията Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницатаhttps://www.facebook.com/MegaMallSofia

8. Предсрочно прекратяване на Кампанията Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

9. Съдебни спорове Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

10. Публичност

10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период от 90 календарни дни след края й.

10.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.

11. Други

11.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

11.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема личните му данни, както и изпратеното от него писмо да бъдат публикувани на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

11.3. Допълнителна информация за Кампанията участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

» Виж всички събития