Събития
Снимка: #Smile - Снимай се и спечели фотоапарат за моментни снимки POLAROID One Step 2
28 Април 2018
13:00
#Smile - Снимай се и спечели фотоапарат за моментни снимки POLAROID One Step 2

Заповядайте на 28 и 29 април,  между 13 и 19 часа на ниво партер в Мега Мол и си направете специални снимки, които ще Ви отведат на топ дестинации. 
Освен снимките за спомен имате възможността да спечелите и фотоапарат за моментни снимки POLAROID One Step 2
Попълнете контактна форма при нашата промоутърка и участвайте в томболата. 
Пожелаваме Ви късмет!

Първите 200 от Вас ще получат снимката на магнитче за спомен.

* Магнитните снимки ще бъдат готови 2 седмици след събититето.
 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА за провеждане на Фейсбук игра:" #Smile - Снимай се и спечели фотоапарат за моментни снимки POLAROID One Step 2"

1. Организатор на кампанията 1.1. Кампанията на Мега Мол София (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Магнум България Гама“ ЕООД, адрес: София 1324, бул. Царица Йоанна 15,ЕИК 175229291, ДДС номер: BG175229291 („Организатор“).

1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уебстраница на Мега Мол http://megamallsofia.bg/, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебстраницата http://megamallsofia.bg/и Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

2. Територия и период на провеждане на Кампанията

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

2.2. Кампанията стартира на 28 април 2018 г. и продължава както следва: Играта "

#Smile - Снимай се и спечели фотоапарат за моментни снимки POLAROID One Step 2“  (наричана по-долу "Играта") ще продължи от 28 април 2018 г. до 29 април 2018 г. включително, в часовете от 13 до 19 ч.

3. Право на участие

3.1. Право на участие в Томболата има всяко физическо лице.

3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с участието си в Играта и Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни.

3.3. В Играта и Томболата нямат право да участват служителите на „Рийл Сентър Мениджмънт“ ЕООД,Каламарис Груп ЕООД, както и членове на техните семейства.

3.4. В Играта и Томболата нямат право да участват служители на наемателите в Мега Мол София.

4. Механизъм на Играта:"#Smile - Снимай се и спечели фотоапарат за моментни снимки POLAROID One Step 2“   "

4.1. Всеки, който иска да вземе участие в Играта и Томболата "#Smile - Снимай се и спечели фотоапарат за моментни снимки POLAROID One Step 2“  ", трябва да дойде в Мега Мол София в периода 28-29 април 2018 г. , в часови диапазон 13-19 ч. и да направи своята снимка на специална стена, която се намира на ниво партер. Всяка снимка ще бъде допълнително дигитално обработена и на нея ще бъдат добавени 4 топ дестинации. След описаните стъпки, всеки участник ще има възможност да попълни коректно и да пусне контактна форма за участие в томболата при промоутърката на Мега Мол. След приключване на кампанията снимките на участниците ще бъдат качени в уеб сайта на Мега Мол.

* Има възможност да има разминаване в цветовете поради технологията на направа на колажа.

4.2. Един участник има право да участва в играта един път на ден. 

4.3. Всеки участник трябва да се снима на стената, след което да попълни коректно своята контактна форма за участие в томболата.

5. Награди. Теглене и получаване на награди от Играта.

5.1. Всеки участник има право да спечели една награда от Томболата при изтегляне на контактната му форма. Наградата от Томболата е фотоапарат за моментни снимки POLAROID One Step 2, в който има включен и консуматив POLAROID COLOR 600 Film 8 pcs.  

5.2. Тегленето на печелившия от Томболата ще се извърши на 30 април  2018 г. в 12.00 часа от комисия. Участниците не трябва да бъдат на място за тегленето на Томболата.

5.3. Всеки участник има право да вземе участие в томболата до 2 пъти през целия период на кампанията, спрямо ограничението от 1 снимка на ден. За участие в Томболата всеки участник трябва да попълни талона си коректно.

5.4 Имената на победителят ще бъдат публикувани на Facebook страницатаhttps://www.facebook.com/MegaMallSofia или официалния уебсайт на Мега Мол София- http://megamallsofia.bg/

5.5. Победителят от Томболата има право да получи наградата си до 14 дни след обявяването на имената му. Наградата може да бъде получена срещу представяне на лична карта.

5.6. Ваучери и награди се получават единствено с предварително записване на телефон 02/405 3075. Възможни дни: вторник, сряда и петък; Часове: 11:00 часа; 15:00 часа; 18:30 часа. 6. Защита на личните данни

6.1. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни, ако спечелят Награда.

6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците, да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

6.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Кампанията лични данни, с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата.

6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

7. Изменение и допълнение на Официалните правила на Кампанията Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницатаhttps://www.facebook.com/MegaMallSofia

8. Предсрочно прекратяване на Кампанията Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

9. Съдебни спорове Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

10. Публичност

10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период от 90 календарни дни след края й.

10.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.

11. Други

11.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

11.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема личните му данни, както и изпратеното от него писмо да бъдат публикувани на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

11.3. Допълнителна информация за Кампанията участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia

 

Share: