Събития
Снимка: Цветно лято
16 Юни 2018
10:00
Цветно лято

Цветно лято
16-24 юни

С началото на лятото и игрите стават шарени и цветни!

- Пазарувайте от обектите в Мега Мол в периода 16 – 24 юни;
- Представете касовите си бележки на информационно бюро и изберете Вашата цветна скреч-карта в зависимост от стойността на касовата си бележка;
- Очакват Ви скрити бижута, разкрасителни процедури, летни романи, техника за грижа за косата, слънцезащитни комплекти и стотици брандирани летни подаръци;

 

Официални правила за провеждане на кампания на Мега Мол София:

 „Цветно лято“

 1. Организатор на кампанията

1.1. Кампанията на Мега Мол София (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Магнум България Гама“ ЕООД, адрес: София 1324, бул. Царица Йоанна 15, ЕИК 175229291, ДДС номер: BG175229291 („Организатор“).

1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уебстраница на Мега Мол http://megamallsofia.bg/, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебстраницата http://megamallsofia.bg/и Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

2. Територия и период на провеждане на Кампанията

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на България.

2.2. Кампанията стартира на 16 юни 2018 г. и продължава, както следва: Играта „Цветно лято“ (наричана по-долу "Играта") ще продължи от 16 юни 2018 г. 10.00 часа до 24 юни 2018 г. 22.00 часа включително. Играта може да завърши предсрочно при привършване на всички скреч-карти с подаръци.

3. Право на участие

3.1. Право на участие в Играта и Томболата има всяко физическо лице.

3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с провеждането на Играта и Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни.

3.3. В Играта нямат право да участват служителите на „Рийл Сентър Мениджмънт“ ЕООД, Каламарис Груп ЕООД, както и членове на техните семейства.

3.4. В Играта и Томболата нямат право да участват служители на наемателите в Мега Мол София.

4. Механизъм на Играта „Цветно лято“

4.1. Игра „Цветно лято“

4.1.1. Всеки, който иска да вземе участие в Играта, трябва да дойде в Мега Мол София между 16 юни 2018 г. и 24 юни 2018  г. и да направи покупки на територията на търговския център на минимална стойност от 15 лв. направена в един обект в Мега Мол. Срещу всяка бележка получава възможност за 1 участие като получава 1 бр. скреч-карта, която трябва да изтрие на място пред служител от инфо деск, намиращ се на ниво партер в Мега Мол. В играта са включени 4 различни скреч-карти, които се различават по цвят и се получават според стойността на касовата бележка. Не е възможна комбинация от бележки, както и избор  на скреч-карти от друга категория. 

• Покупка на стойност между 15 и 25  лв. направена на една касова бележка дава на участник в кампанията 1 бр. скреч-карта по избор от категория „Жълта цветна карта“. Участникът трябва да изтрие картата на момента и може да спечели награда от изредени в т. 4.1.8 Всеки клиент има право да участва неограничен брой пъти, като 1 касова бележка може да се използва само за 1 участие. Не се допуска комбинация на покупки от различни касови бележки. Не се допуска участие с покупка под 15 лв. 

 

• Покупка на стойност между 25 и 50  лв., направена на една касова бележка, дава на участник в кампанията 1 бр. скреч-карта по избор от категория „Синя цветна карта“. Участникът трябва да изтрие картата на момента и може да спечели награда от изредени в т. 4.1.8 Всеки клиент има право да участва неограничен брой пъти, като 1 касова бележка може да се използва само за 1 участие. Не се допуска комбинация на покупки от различни касови бележки.

 

• Покупка на стойност между 50 и 100 лв., направена на една касова бележка, дава на участник в кампанията 1 бр. скреч-карта по избор от категория „Зелена цветна карта“. Участникът трябва да изтрие картата на момента и може да спечели награда от изредени в т. 4.1.8 Всеки клиент има право да участва неограничен брой пъти, като 1 касова бележка може да се използва само за 1 участие. Не се допуска комбинация на покупки от различни касови бележки.

 

• Покупка на стойност над 100  лв. направена на една касова бележка дава на участник в кампанията 1 бр. скреч-карта по избор от категория „Розова цветна карта“. Участникът трябва да изтрие картата на момента и може да спечели награда от изредени в т. 4.1.8 Всеки клиент има право да участва неограничен брой пъти, като 1 касова бележка може да се използва само за 1 участие. Не се допуска комбинация на покупки от различни касови бележки.

 

Подаръци от всички видове се съдържат във всички цветни карти. Възможността за спечелване на по-голям подарък се увеличава при скреч-картите, които се получават при по-голяма стойност на касовата бележка.

4.1.2. Участникът трябва да представи касовата си бележка от 1 обект на минимална стойност от 15 лв. на служител от бюро „Информация“, намиращо се на ниво 0 в търговския център.

4.1.3 В играта „Цветно лято“ клиентите могат да участват само с касова бележка, направена в деня на самото участие. Не е възможна комбинация от касови бележки.

4.1.4. След представяне на касовата бележка на минимална стойност 15 лв, направена от един обект в Мега мол, участникът ще получи скреч-карта от описаните четири категории.

4.1.5. Касовата бележка, представена за участие, ще бъде подпечатана от служител на бюро „Информация“. Клиентите трябва да предоставят копие на касовата бележка, с които са спечелили в Играта, с подпис и ръкописно изписани думите „Вярно с оригинала”, за да получат спечелен подарък.

4.1.6. Покупката на минимална стойност от 15 лв. от един обект за участие в Играта, трябва да бъде направена в деня на участие в периода 16 – 24 юни 2018 г.

 4.1.7. Касови бележи от обектите на Easy Pay, SDI, Райфайзенбанк ЕАД и Casino Palms Merkur не се приемат за участие в Играта. С касови бележки от "BILLA" може да се участва ограничено по един път на ден. Касовата бележка трябва да бъде на минимална стойност от 15 лв. 

 

4.1.8. Награди от скреч-карти:

4 броя - Сешоар Rowenta CV 3820 FO  от магазин Техмарт

4 броя - Преса за коса Rowenta SF 1515 FO от магазин Техмарт

1 брой- Преса за коса Rowenta VOLUME 24 CF6430 DO от магазин Техмарт

1 брой маша за коса Philips BHH777/00 от магазин Техмарт

25 бр. романи с различни заглавия от книжарница Хермес

10 бр. бижута от магазин Euphoria Jewels

10 комплекта с маркови слънцезащитни продукти от аптека „Еврофарм"

5 броя процедури маникюр от салон за красота BelAmi Studio

5 броя процедури педикюр от салон за красота BelAmi Studio

200 броя брандирани подаръци

 

В скреч-картите съществуват и непечеливши такива, обозначени с надпис „Опитай отново“. 

Количеството на всички скреч-карти е ограничено. При изчерпване на подаръците от определена категория, играта продължава за останалите такива.

Общият брой на подаръците се разпределя през целия период по равен брой - по 29 подаръка на ден. При условие,че подарък/ци за деня не бъдат спечелени,те се добавят към бройката подаръци за следващия ден.

При изчерпване на подаръците от дадена категория участниците в играта имат право да участват за по-висока категория с повече от една касови бележки.

4.2. В играта „ Цветно лято“:

4.2.1. Всеки участник, има право сам да избере, своята скреч-карта, която трябва да изтрие на място пред служител от инфо деск

4.2.2. За да вземе участие в играта, участникът трябва да направи покупки в търговския център на минимална стойност 15 лв. от един обект.

4.2.3. Един участник има право да участва неколкократно в играта, всеки ден, за периода на Кампанията, като по този начин се увеличава шанса му за печалба.

4.2.4. Наградите могат да бъдат получени срещу представяне на лична карта и копие от касова/и бележка/и, маркирани с печат на Мега Мол София.

5. Награди. Теглене и получаване на награди от Играта.

5.1. Наградите от скреч картите ще бъдат печелени на момента на участие след изтриване на скреч карта. Освен големите награди обявени в т. 4.1.8. съществуват скреч-карти с надпис „Опитай отново“. За да участват за нова скреч-карта, участниците трябва да представят нова касова бележка на минимална стойност от 15 лв. от един обект в Мега мол. Скреч картата се получава при показване на касова бележка за покупки от обектите на Мега Мол на минимална стойност 15 лв.

5.2. Имената на спечелилите ще бъдат публикувани на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia и официалния уебсайт на Мега Мол София- http://megamallsofia.bg/

5.4. Спечелилите от скреч-картите по време на кампанията „Цветно лято“ получават своя подарък на момента.

6. Защита на личните данни

6.1. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни, ако спечелят Награда.

6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците, да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

6.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените във връзка с участието в Кампанията лични данни, с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата.

6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

7. Изменение и допълнение на Официалните правила на Кампанията 

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницатаhttps://www.facebook.com/MegaMallSofia

8. Предсрочно прекратяване на Кампанията 

Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

9. Съдебни спорове 

Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

10. Публичност

10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, за което участниците в играта дават своето съгласие, и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период от 90 календарни дни след края й.

10.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.

11. Други

11.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

11.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема личните му данни, както и изпратеното от него писмо да бъдат публикувани на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

11.3. Допълнителна информация за Кампанията участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

Share: