Събития
Снимка: Да поговорим за калориите с Диляна и Мартин от Muscle Damage
23 Ноември 2019
17:00
Да поговорим за калориите с Диляна и Мартин от Muscle Damage

Да поговорим за калориите, една любима тема, която засяга всички нас. Очаквайте информация, поднесена по интересен и приятелски подход, с включени игри и награди!

Кои са Мартин и Диляна?

Мартин Димитров е фитнес консултант, персонален треньор, оn-line Coach, съосновател на Muscle Damage. Специализиран е в работата с хора с наднормено тегло, имащи ограничено свободно време и множество лични и професионални ангажименти.

Диляна Костова е фитнес консултант, персонален треньор, оn-line Coach и инструктор по метода Пилатес. Специализирана е в работата с жени, имащи за цел подобряване на визията и цялостното здравословно състояние.

Заповядайте и поговорете с тях на 23 ноември /събота/ от 17 ч. в Мега Мол. Освен интересни детайли относно калориите в храната, която ядем, енергията, която изразходват телата ни и принципите за контрол на теглото, ще разберете още много тайни за здравословното хранене, а в края на събитието ще има и томбола със следните страхотни подаръци:

- Подаръчен ваучер на стойност 200 лв. за пазаруване в Мега Мол - 1 бр.

- Индивидуални хранителни плана изготвени специално за печелившите от Диляна и Мартин - 2 бр.

- Електронна книга „34 протеинови рецепти от Диляна Костова“ - 1 бр.

- Допълнителни малки подаръци и тест храни на място

ВХОД СВОБОДЕН!

 

Официални правила за провеждане на кампания с подаръци на Мега Мол София: „Да поговорим за калориите с Диляна и Мартин от Muscle Damage“ 

1. Организатор на кампанията 

1.1. Кампанията на Мега Мол София (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Магнум България Гама“ ЕООД, адрес: София 1324, бул. Царица Йоанна 15, ЕИК 175229291, ДДС номер: BG175229291 („Организатор“). 

1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уебстраница на Мега Мол http://megamallsofia.bg/, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia. 

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебстраницата http://megamallsofia.bg/и Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia. 

2. Територия и период на провеждане на Кампанията 

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на България. 

2.2. Кампанията стартира на 23 ноември  2019 г. и продължава, както следва: Кампания „Да поговорим за калориите с Диляна и Мартин от Muscle Damage“ (наричана по-долу "Играта") ще се състои на 23 ноември 2019 г. с начален час на събитето 17 ч, и ще завърши в края на събитието, когато ще бъде изтеглена финалната томбола за описаните награди.  Присъствието на участниците е задължително условие за спечелването на награда. Спечелването на награда не е обвързано с покупка.

3. Право на участие 

3.1. Право на участие в Играта и Томболата има всяко физическо лице. 

3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с провеждането на Играта и Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни.

3.3. В Играта нямат право да участват служителите на „Магнум България Гама“ ЕООД, Каламарис Груп ЕООД, както и членове на техните семейства. 

3.4. В Играта и Томболата нямат право да участват служители на наемателите в Мега Мол София.

4. Механизъм на Кампания с томбола  „Да поговорим за калориите с Диляна и Мартин от Muscle Damage“

4.1 Всеки, който иска да вземе участие в Играта, трябва да дойде в Мега Мол София на 23 ноември 2019 г, в 17 ч и да бъде зрител на събитието „Да поговорим за калориите с Диляна и Мартин от Muscle Damage“. Служител на Мега Мол ще предостави на всички зрители около сцената контактна форма, с която да участват в томболата за събитието. Всеки зрител има право на 1 участие за спечелването на  финален подарък описан в т. 5.2.   

4.2. Всеки участник в томболата има право да спечели само една награда, ако бъде изтеглен. 

5. Награди. Теглене и получаване на награди от Играта. 

5.1. Финалните награди ще бъдат изтеглена на случаен принцип чрез томбола на 23 ноември 2019 г. на финала на събитието „Да поговорим за калориите с Диляна и Мартин от Muscle Damage“, което стартира в 17 ч. на сцената на ниво партер  в Мега Мол. 

Финалните награди от томболата: 

- Подаръчен ваучер на стойност 200 лв. за пазаруване в Мега Мол - 1 бр.

- Индивидуални хранителни плана изготвени специално за печелившите от Диляна и Мартин - 2 бр.

- Електронна книга „34 протеинови рецепти от Диляна Костова“ - 1 бр. Книгата ще бъде получена по електронен път чрез изпращане на имейл до 3 дни след събитието и след корактно подаден имейл адрес от печелившия.

*Присъствието на участниците в томболата е задължително условие за спечелването на награда.  Водещият на сцената ще тегли произволно по един контактен лист от кутията. Ако лицето не присъства по време на тегленето, губи своето право за претенции върху наградата, а тегленето продължава до изтегляне на контактна форма с името на участник, който присъства на място по време на лотарията.Наградата се получава лично от победителя.

*Спечелен ваучер дава право на възстановяване на сума от 200 лв. от пазаруване в обектите в Мега Мол. Не се допуска размяна на подаръчния ваучер срещу паричната му равностойност. Ваучерът не е валиден за други обекти намиращи се извън територията на Мега Мол.Сумата се заявява три дни предварително на място на бюро Информация или на телефон 02 405 30 75. Ваучерът се получава лично от победителя. В случай,че участникът не е от гр. София, следва да изпрати свой представител на място за получаване на наградата.  

5.2. Името на печелившите може ще бъде публикувано на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia и официалния уебсайт на Мега Мол София- http://megamallsofia.bg/ 

6. Защита на личните данни

6.1. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни /Име, телефон, имейл адрес,  

6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 

6.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените във връзка с участието в Кампанията лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата. 

6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора, както и на имейл адрес: Infodesk@megamallsofia.bg  Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

7. Изменение и допълнение на Официалните правила на КампаниятаОрганизаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

 8. Предсрочно прекратяване на Кампанията.

 Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofiа.

9. Съдебни спорове 

Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

10. Публичност

10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период от 90 календарни дни след края й.

10.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.

11. Други

11.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

11.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема личните му данни, както и изпратено от него писмо да бъдат публикувани на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

11.3. Допълнителна информация за Кампанията участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

Share: