Събития
Снимка: Голямото междучасие в Мега Мол
15 Септември 2018
17:00
Голямото междучасие в Мега Мол

Голямото междучасие в Мега Мол

- Пазарувайте за 10  лв. от обектите в Мега Мол в периода 10 - 15 септември;
- Представете касовите си бележки на информационно бюро и участвайте в томбола за спечелването на страхотни подаръци - подаръчен ваучер на стойност 500 лв.,  ученически бюра в комплект със стол,  ученически раници, заредени несесери за училище
- Томболата  ще  бъде изтеглена на 15 септември 2018 г. в 17.00 часа на сцената на Мега Мол, по време на най-забавното шоу с водещия Цецо. 

Забележка: Осъствия не се приемат. 
Моля, доведете и родители.
15 септември, 17 ч.

Официални правила за провеждане на игра - томбола  в търговски център Мега Мол София: Игра „Голямото междучасие“

1. Организатор на кампанията

1.1. Кампанията на Мега Мол София (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Магнум България Гама“ ЕООД, адрес: София 1324, бул. Царица Йоанна 15, ЕИК 175229291, ДДС номер: BG175229291 („Организатор“).
1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уеб страница на Мега Мол http://megamallsofia.bg/, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.
1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уеб страницата http://megamallsofia.bg/ и Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.
2. Територия и период на провеждане на Кампанията
2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на България.
2.2. Кампанията стартира на 10 септември 2018 г. и продължава, както следва: Играта  „Голямото междучасие“ (наричана по-долу "Играта") ще се проведе от 10 септември  2018 г. в 10.00ч  до 15 септември 2018 г. в 17.00 ч.
3. Право на участие
3.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице.
3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с участието си в Играта и Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни.
3.3. В Играта нямат право да участват служителите на „Рийл Сентър Мениджмънт“ ЕООД, Каламарис ГрупЕООД, както и членове на техните семейства.
3.4. В Играта нямат право да участват служители на наемателите в Мега Мол София.
4. Механизъм на Играта
4.1. Всеки, който иска да вземе участие в Играта, трябва да дойде в Мега Мол София в периода  10 септември – 15 септември 2018 г.. и да направи покупка на територията на търговския център на минимална стойност от 10 лв. Всеки участник трябва да представи своята касова бележка на служител на бюро „Информация“ и да попълни коректно своите данни в контактната форма за участие. След попълване на контактната си форма, участникът ще получи възможност да участва в томбола за подаръците описани в т. 5. Томболата ще бъде изтеглена на 15 септември 2018 г. в 17.00  ч. по време на шоу на сцената на ниво партер в Мега Мол . Присъствието на участниците е задължително условие, за да получат наградата, ако бъдат изтеглени.

4.2 Всеки клиент има право да участва неограничен брой пъти, като 1 касова бележка на минимална стойност 10 лв. може да се използва само за 1 участие.
4.3. В Играта клиентите могат да участват само с касова бележка  направена в деня на самото участие. Комбинация от бележки не е възможна
4.4. След коректно изпълнение на стъпките от т. 4.1. касовата бележка, представена за участие, ще бъде подпечатана от служител на бюро „Информация“. Клиентите трябва да предоставят копие на касовата бележка, с която са спечелили в Играта с подпис и ръкописно изписани думите „Вярно с оригинала”, за да получат спечелен подарък.
4.5. Касови бележи от обектите на Easy Pay, SDI, Райфайзенбанк ЕАД  и Casino Palms Merkur не се приемат за участие в Играта. С касови бележки от "BILLA" може да се участва ограничено по един път на ден. Касовата бележка трябва да бъде на минимална стойност от 10 лв.
5. Теглене и получаване на награди от Играта.
5.1. Наградата в томболата:
2 бр. ученическо бюро в комплект със стол за бюро
2 бр. ученически раници
6 бр. заредени несесери за училище в различни цветове 

1 бр. подaръчен ваучер на стойност 500 лв. за пазаруване в търговските обекти в Мега Мол

По време на шоуто ще бъдат раздадени поощрителни награди за участниците - заредени несесери за училище и образователни комплекти от букви и цифри.

Наградите ще бъдат теглени в реда, описан в официалните правила.

Наградите се получават лично от победителите.
Томболата ще бъде изтеглена на 15 септември  2018  г. в 17.00 ч. по време на шоу на сцената на ниво партер в Мега Мол.
Присъствието на участниците е задължително условие, за да получат наградата, ако бъдат изтеглени.
5.2 Имената на спечелилите е възможно да  бъдат публикувани на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia, официалния уебсайт на Мега Мол София- http://megamallsofia.bg/, както и в мобилното приложение на Мега Мол.
5.3. Наградите могат да бъдат получени срещу представяне на касовата бележка, с която участникът е спечелил наградата, и представяне на лична карта на участника. Служител от бюро „Информация“ ще направи копие на касовата бележка на място.
6. Защита на личните данни
6.1. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни, ако спечелят Награда.

6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

6.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените във връзка с участието в Кампанията лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата.

6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

7. Изменение и допълнение на Официалните правила на Кампанията Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

8. Предсрочно прекратяване на Кампанията Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

9. Съдебни спорове Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

10. Публичност

10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период от 90 календарни дни след края й.

10.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.

11. Други

11.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

11.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема двете му имена да бъдат публикувани на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia при спечелване на награда.

11.3. Допълнителна информация за Кампанията участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

 

 

 

Share: