Събития
Снимка: Инстаграм игра "MEGA Giveaway"
09 Май 2022
15:00
Инстаграм игра "MEGA Giveaway"

Участвай в нашия MEGA Giveaway, като тагнеш приятел в коментар под Инстаграм публикацията ни! Играй за яки маратонки по твой избор от магазин ADMIRAL и Kappa Sports в Мега Мол от 9 до 20 май 2022г.

*сумата за модела маратонки не трябва да надвишава 100 лв.

 

Линк към публикацията:

https://bit.ly/3P6XWnw

Период на играта: 9 май - 20 май 2022 г.

 

Подготвихте ли се за топлите дни и безкрайните разходки? С Admiral ще зарадваме един от вас с чифт маратонки от пролетната им колекция, по ваш избор, на стойност до 100лв. А условията да си ги спечелите са изключително лесни:

Последвайте инстаграм профила на @mega_mall_
Харесайте поста
В коментар тагнете приятел, който също би харесал спортните активности

По желание, споделете играта на стори и ни тагнете

Играта ще продължи до 20.05., като победител ще бъде изтеглен на 21.05.2022г. Ще обявим победителят в коментар под поста и в стори.

*Играта е валидна за територията на гр. София
*Наградата се получава лично на територията на Мега Мол
*Необходимо е всички условия да бъдат изпълнени, за да може да бъде спечелена наградата

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА за провеждане на Фейсбук игра

1. Организатор на кампанията

1.1. Кампанията на Мега Мол София (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Магнум България Гама“ ЕООД, адрес: София 1324, бул. Царица Йоанна 15,ЕИК 175229291, ДДС номер: BG175229291 („Организатор“).

1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уебстраница на Мега Мол http://megamallsofia.bg/, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебстраницата http://megamallsofia.bg/и Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

 

2. Територия и период на провеждане на Кампанията

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на гр. София.

2.2. Кампанията стартира на 9 май  2022 г. и продължава до 20 май  2022 г. включително.

Победителите ще бъдат обявени на 21 май  2022 г. като коментар под публикацията и в стори във фейсбук/инстаграм профила на Организатора.

 

3. Право на участие

3.1. Право на участие в Кампанията има всяко физическо лице.

3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с участието си в Играта и Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни.

3.3. В Играта нямат право да участват служителите на „Магнум България Гама“ ЕООД, ДЗЗД Аксион Груп, както и членове на техните семейства.

3.4. В Кампанията нямат право да участват служители на наемателите в Мега Мол София.

 

4. Механизъм на Играта

4.1. „Играта” се организира и провежда на територията на гр. София, посредством фейсбук страницата на Mega Mall 

4.2. Играта е достъпна за участие на всяко физическо лице над 18 години, с местоживеене в България, което има валидна лична регистрация в социалната платформа Instagram.

 

4.3. Един участник има право да участва еднократно в играта като постави коментар.

 

4.4. За прието участие се зачита профил, който е последвал инстаграм страницата на Мега Мол, харесал е публикацията и е коментирал с отбелязване на приятел /таг/. Споделяне на публикацията в стори на участника не е задължително условие и не осигурява преднина.

 

5. Награди. Теглене и получаване на награди от Играта.

* 1 бр. подаръчен ваучер на стойност 100 лв. за чифт обувки/маратонки от пролетната колекция на обект Admiral в Мега Мол.

 

5.1. Ще бъде изтеглен 1 профил, който е публикувал коментар за участие в играта по обявените правила.

5.2. Тегленето на печелившите от Томболата ще се извърши на 21 май 2022 г. чрез приложение за теглене на награди на случаен принцип.

5.3. Името на победителят ще бъдат публикувани на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia или официалния уебсайт на Мега Мол София- http://megamallsofia.bg/

5.5. Победителят от Играта има право да получи наградата си до 14 дни след обявяването на името. Обявеният печеливш участник трябва да се свърже с Организатора посредством лично съобщение, изпратено от личния му профил във Фейсбук, чрез който е участвал в играта. Личното съобщение трябва да бъде изпратено във Фейсбук страницата на Организатора.

5.6. В случай, че спечелилият участник е лице под 18 год. възраст, наградата се връчва на законният му представител (родител, попечител/настойник).

5.7. Наградата е лична, не може да бъде преотстъпвана или заменяна и няма паричен еквивалент.

 

6. Защита на личните данни

6.1. Включвайки се в Кампанията, участникът се съгласява доброволно да предостави на Организатора свои лични данни, ако спечели Награда.

6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците, да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

6.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Кампанията лични данни, с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата.

6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

 

7. Изменение и допълнение на Официалните правила на Кампанията

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницатаhttps://www.facebook.com/MegaMallSofia

 

8. Предсрочно прекратяване на Кампанията Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

 

9. Съдебни спорове Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

10. Публичност

 

10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

 

10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период от 90 календарни дни след края й.

 

10.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.

 

11. Други

 

11.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

 

11.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема личните му данни, както и изпратеното от него писмо да бъдат публикувани на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

 

11.3. Допълнителна информация за Кампанията участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia

 

12. Фейсбук не e спонсор, организатор, администратор, поръчител или сътрудник под никаква форма на тази Игра. Организаторите не носят отговорност за действия/бездействия на участниците, които нарушават правилата на правилника, условията за ползване и други изисквания на сайта www.facebook.com

 

Share: