Събития
Снимка: Март е моят месец - игра в мобилното приложение на Мега Мол
06 Март 2018
10:00
Март е моят месец - игра в мобилното приложение на Мега Мол

Март е моят месец! 

Виртуалното колело на късмета в мобилното приложение на Mega Mall  крие много подаръци - за Вас, дами!

 • Пазарувайте в обектите на Мега Мол на минимална стойност от 15 лв. в периода 6 - 26 март 2018
 • Изтеглете мобилното приложение на Мега Мол и влезте в секция "Игри"
 • Регистрирайте се и попълнете необходимите данни
 • Ако вече имате регистрация може да пристъпите към играта с бутон „Играй“, попълнете необходимите данни и на вашия екран ще се появи виртуално колело на късмета.
 • Системата автоматично ще завърти колелото на късмета
 • Открийте дали печелите награда и КЪСМЕТ

     Наградите са страхотни:

 • Преса за коса Rowenta SF 3122 D0 - 5 бр.
 • Маша за коса PHILIPS BHH811/00 -  5 бр.
 • Епилатор Rowenta EP 1025F5 -    5 бр.
 • Сешоар PHILIPS BHD029/00 - 5 бр.
 • MP3 player PHILIPS 2GB SA5DOT02KNS 3 бр.
 • Романи от книжарница „Хермес“ в Мега Мол – 10 бр. /Заглавия: „Приказка“ , „Кафе в балната зала“, „Щастието е чаша чай с теб“/
 • Бижута  Swarovski от магазин Sense в Мега Мол – 5 бр.
 • Сребърни бижута  от магазин Sense в Мега Мол – 5 бр.

        В колелото ще има и раздел „Опитай отново“. 

*В редки случаи е възможна появата на техническа грешка. В тези случаи за вярно ще се счита изписаният текст в празното поле над виртуалното колело на късмета.

„При условие,че касовата бележка не е коректна и не отговаря на условията на играта, наградата се връща от администратор и отново става активна. За некоректна бележка може да се зачете – сума по-малка от 15 лв, некоректно попълнени данни, дата на покупка различна от периода на играта. Касовата бележка се проверява от служител на бюро „Информация“ , където печелившия участник трябва да представи бележката, за да получи своята награда.“ 

Официални правила за провеждане на игра с колело на късмета в мобилното приложение на Мега Мол София: 

Игра „Март е моят месец“

1. Организатор на кампанията

1.1. Кампанията на Мега Мол София (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Магнум България Гама“ ЕООД, адрес: София 1324, бул. Царица Йоанна 15, ЕИК 175229291, ДДС номер: BG175229291 („Организатор“).

1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уеб страница на Мега Мол http://megamallsofia.bg/, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

 

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уеб страницата http://megamallsofia.bg/ и Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

2. Територия и период на провеждане на Кампанията

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на България.

2.2. Кампанията стартира на 6 март 2018 г. и продължава, както следва: Играта „Март е моят месец“ (наричана по-долу "Играта") ще продължи от 6 март 2018 г. 10.00ч до 26 март  г. 22.00 ч.

3. Право на участие

3.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице.

3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с участието си в Играта и Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни.

3.3. В Играта нямат право да участват служителите на „Рийл Сентър Мениджмънт“ ЕООД, Каламарис Груп ЕООД, както и членове на техните семейства.

3.4. В Играта нямат право да участват служители на наемателите в Мега Мол София.

4. Механизъм на Играта 

4.1. Всеки, който иска да вземе участие в Играта, трябва да дойде в Мега Мол София между 6 март 2018 г. и 26 март 2018г. и да направи покупки на територията на търговския център на минимална стойност от 15 лв. Всеки участник трябва да изтегли мобилното приложение на Мега Мол, да се регистрира, като коректно попълни своите данни, и да участва в секция „Игри“. Ако вече има профил в мобилното приложение на Мега Мол, участникът може да стартира своето участие директно от секция „Игри“, като попълни номер на касова бележка, прикачи коректно направена снимка на касова бележка /снимана вертикално/; снимката трябва да бъде ясна; ако бележката е прекалено дълга, тя трябва да бъде прегъната по начин, от който се виждат необходимите данни – магазин, обща сума на направената покупка, номер на касовата бележка, дата и час на издаване, попълнени име на магазин и сума на приложената касова бележка. 

Ако участникът играе с повече от една касова бележка в един ден, покупките трябва да бъдат направени в различни магазини в Мега Мол.

При условие,че касовата бележка не е коректна и не отговаря на условията на играта, наградата се връща от администратор и отново става активна. За некоректна бележка може да се зачете – сума по-малка от 15 лв, некоректно попълнени данни, дата на покупка различна от периода на играта. Касовата бележка се проверява от служител на бюро „Информация“ , където печелившия участник трябва да представи бележката, за да получи своята награда.

4.2 Всеки клиент има право да участва неограничен брой пъти, като 1 касова бележка може да се използва само за 1 участие. 

4.3. В Играта клиентите могат да участват само с касова/и бележка/и, направени в периода на текущата игра.

4.4. След коректно изпълнение на стъпките от т. 4.1.1. на екрана си участникът  ще види изобразено „Колело на късмета“ с изобразени отделните сектори. В Играта ще има печеливши и непечеливши сектори. Системата автоматично завърта колелото на късмета. 

4.5. Покупката/ите за участие в Играта трябва да бъде/ат направена/и в в периода на текущата игра. След приключване на периода на играта няма да бъде възможно въвеждането на нова касова бележка за съответната игра.

4.6. Касови бележи от обектите на Easy Pay, SDI, Райфайзенбанк ЕАД и Casino Palms Merkur не се приемат за участие в Играта. 

5. Теглене и получаване на награди от Играта.

5.1. Текущата игра в мобилното приложение на Мега Мол автоматично стартира въртенето на „Колелото на късмета“. Спирането на секторите на „Колелото на късмета“ са заложени на лотариен принцип. 

Награди:

 Преса за коса Rowenta SF 3122 D0 - 5 бр.

 Маша за коса PHILIPS BHH811/00 -  5 бр.

 Епилатор Rowenta EP 1025F5 -    5 бр.

 Сешоар PHILIPS BHD029/00 - 5 бр.

 MP3 player PHILIPS 2GB SA5DOT02KNS 3 бр.

 Романи от книжарница „Хермес“ в Мега Мол – 10 бр. /Заглавия: „Приказка“ , „Кафе в балната зала“, „Щастието е чаша чай с теб“/

 Висулки Swarovski от магазин Sense в Мега Мол – 4 бр.

 Обеци Перли Swarovski от магазин Sense в Мега Мол – 1 бр.

 Сребърно колие от магазин Sense в Мега Мол – 2 бр.

 Сребърна гривна от магазин Sense в Мега Мол – 3 бр. 

        В колелото ще има и раздел „Опитай отново“. 

*В редки случаи е възможна появата на техническа грешка. В тези случаи за вярно ще се счита изписаният текст в празното поле над виртуалното колело на късмета.

5.2 Имената на спечелилите ще бъдат публикувани на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia, официалния уебсайт на Мега Мол София- http://megamallsofia.bg/, както и в мобилното приложение на Мега Мол.

5.3. Наградите могат да бъдат получени срещу представяне на касовата бележка, с която участникът е спечелил наградата, и представяне на лична карта на участника. Служител от бюро „Информация“ ще направи копие на касовата бележка на място.

6. Защита на личните данни

6.1. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни, ако спечелят Награда.

6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

6.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените във връзка с участието в Кампанията лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата.

6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

7. Изменение и допълнение на Официалните правила на Кампанията 

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

8. Предсрочно прекратяване на Кампанията 

Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

 

9. Съдебни спорове 

Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

10. Публичност

10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период от 90 календарни дни след края й.

10.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.

11. Други

11.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

11.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема личните му данни, както и изпратено от него писмо да бъдат публикувани на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

11.3. Допълнителна информация за Кампанията участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

Share: