Събития
Снимка: Мега beauty box - Фейсбук игра
20 Май 2020
10:00
Мега beauty box - Фейсбук игра

GIVEAWAY
Спечелете тайна Beauty кутия за Вас и Вашата най-близка приятелка с продукти от магазин dm.
Kaк да участвате?

- отговорете с коментар защо участвате
- изберете приятелка, която искате да получи същия подарък и я тагнете в коментара
13 участници + техните приятелки ще спечелят тайни Beauty кутии. 

Период на играта: 20 - 27 май 2020

Победителите ще бъдат обявени на 28 май 2020 в 12 ч.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА за провеждане на Фейсбук игра:"Mega beauty box"


1. Организатор на кампанията

1.1. Кампанията на Мега Мол София (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Магнум България Гама“ ЕООД, адрес: София 1324, бул. Царица Йоанна 15,ЕИК 175229291, ДДС номер: BG175229291 („Организатор“).
1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уебстраница на Мега Мол http://megamallsofia.bg/, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.
1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебстраницата http://megamallsofia.bg/и Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.
2. Територия и период на провеждане на Кампанията
2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.
2.2. Кампанията стартира на 20 май 2020   г. и продължава както следва: Играта "Mega beauty box" (наричана по-долу "Играта") ще продължи от 20 май 2020  г. до 27 май 2020 г. включително.

Победителите ще бъдат обявени на 28 май 2020 година в 12 ч.


3. Право на участие
3.1. Право на участие в Томболата има всяко физическо лице.
3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с участието си в Играта и Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни.
3.3. В Играта и Томболата нямат право да участват служителите на „Рийл Сентър Мениджмънт“ ЕООД,Каламарис Груп ЕООД, както и членове на техните семейства.
3.4. В Играта и Томболата нямат право да участват служители на наемателите в Мега Мол София.
4. Механизъм на Играта:"Mega beauty box"
4.1. „Играта” се организира и провежда на територията на Република България, посредством страницата на Mega Mall - PAGE
4.2. Играта е достъпна за участие на всяко физическо лице над 18 години, с местоживеене в България, което има валидна лична регистрация във социалната платформа Facebook.
4.3 Един участник има право да участва еднократно в играта като постави коментар и отбележи свой приятел в социалната мрежа. 
5. Награди. Теглене и получаване на награди от Играта.
5.1 Ще бъдат изтеглени 13 печеливши двойки (профилът, който е публикувал коментар за участие в играта + приятел/ка, тагнат в изтеглeния коментар). Всяка печеливша двойка ще получи 2 комплекта (по 1 комплект за всеки – за участникът, който е коментирал и за отбелязания от него приятел). Всеки комплект включва тайна кутия с продукти от магазин dm.
5.2. Тегленето на печелившите от Томболата ще се извърши на 27 май 2020 г. в 12.00 часа чрез приложение за теглене на награди на случаен принцип.
5.3. Имената на победителят ще бъдат публикувани на Facebook страницатаhttps://www.facebook.com/MegaMallSofia или официалния уебсайт на Мега Мол София- http://megamallsofia.bg/
5.5. Победителите от Играта имат право да получат наградата си до 14 дни след обявяването на имената. Обявените печеливши участници трябва да се свържат с Организатора посредством лично съобщение, изпратено от личния им профил във Фейсбук, чрез който са участвали в играта. Съобщението трябва да включва актуален адрес и телефон за предоставяне на наградата. Личното съобщение трябва да бъде изпратено във Фейсбук страницата на Организатора.
5.6. В случай, че спечелилият участник е лице под 18 год. възраст, наградата се връчва на законният му представител (родител, попечител/настойник).
5.7. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.
6.1. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни, ако спечелят Награда.
6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците, да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
6.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Кампанията лични данни, с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата.
6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.
7. Изменение и допълнение на Официалните правила на Кампанията Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницатаhttps://www.facebook.com/MegaMallSofia
8. Предсрочно прекратяване на Кампанията Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.
9. Съдебни спорове Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
10. Публичност
10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.
10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период от 90 календарни дни след края й.
10.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.
11. Други
11.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.
11.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема личните му данни, както и изпратеното от него писмо да бъдат публикувани на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.
11.3. Допълнителна информация за Кампанията участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia
12. Фейсбук не e спонсор, организатор, администратор, поръчител или сътрудник под никаква форма на тази Игра. Организаторите не носят отговорност за действия/бездействия на участниците, които нарушават правилата на правилника, условията за ползване и други изисквания на сайта www.facebook.com

Share: