Събития
Снимка: MEGA GIVEAWAY #8 – Спечелете подаръчен ваучер за 300лв. за магазин Mercari - Мега Мол!
08 Март 2023
10:00
MEGA GIVEAWAY #8 – Спечелете подаръчен ваучер за 300лв. за магазин Mercari - Мега Мол!

MEGA GIVEAWAY #8 – Спечелете подаръчен ваучер за 300лв. за Mercari - Мега Мол!

Участвайте в новия Mega Giveaway на Мега Мол и магазин Mercari, като последвате Инстаграм профила на търговския център на @mega_mall_ и харесате публикацията на кампанията. Финализирайте участието като тагнете приятел, който също харесва шопинга.

Линк към играта:https://www.instagram.com/p/Cphe4S3Ilsv/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Желаем успех на всички!

Период на играта: 08 март – 20 март 2023 г.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Последвайте инстаграм профила на @mega_mall_ Харесайте публикацията за Mega Giveaway #8 В коментар тагнете приятел, който обича шопинга. По желание, споделете играта на стори и ни тагнете. Играта ще продължи до 20.03.2023г, като победител ще бъде изтеглен на 21.03.2023г. Ще обявим победителят в коментар под поста и в стори. Играта е валидна за територията на гр. София Наградата се получава лично на територията на Мега Мол Необходимо е всички условия да бъдат изпълнени, за да може да бъде спечелена наградата Всеки участник има право да участва само веднъж в играта, чрез публикуване на един коментар. При наличие на повече от един коментар, участникът ще бъде отчетен само с едно участие във финалната томбола.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА за провеждане на Инстаграм игра

1. Организатор на кампанията

1.1. Кампанията на Мега Мол София (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Магнум България Гама“ ЕООД, адрес: София 1324, бул. Царица Йоанна 15,ЕИК 175229291, ДДС номер: BG175229291 („Организатор“).

1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уебстраница на Мега Мол http://megamallsofia.bg/.

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебстраницата http://megamallsofia.bg/.

 

2. Територия и период на провеждане на Кампанията

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на гр. София.

2.2. Кампанията стартира на 08 март 2023 г. и продължава до 20 март 2023 г. включително. Победителят ще бъде обявен на 21 март 2023 г. като коментар под публикацията и в стори във фейсбук/инстаграм профила на Организатора.

3. Право на участие

3.1. Право на участие в Кампанията има всяко физическо лице.

3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с участието си в Играта и Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни.

3.3. В Играта нямат право да участват служителите на „Магнум България Гама“ ЕООД, ДЗЗД Аксион Груп, както и членове на техните семейства. 3.4. В Кампанията нямат право да участват служители на наемателите в Мега Мол София.

4. Механизъм на Играта

4.1. „Играта” се организира и провежда на територията на гр. София, посредством Инстаграм страницата на Mega Mall - @mega_mall_

4.2. Играта е достъпна за участие на всяко физическо лице над 18 години, с местоживеене в България- гр. София, което има валидна лична регистрация в социалната платформа Instagram.

4.3. Един участник има право да участва еднократно в играта като постави коментар.

4.4. За прието участие се зачита профил, който е последвал инстаграм страницата на Мега Мол, харесал е публикацията и е коментирал с отбелязване на приятел /таг/. Споделяне на публикацията в стори на участника не е задължително условие и не осигурява преднина.

5. Награди. Теглене и получаване на награди от Играта.

* 1 бр. Ваучер на стойност 300лв. за пазаруване в магазин Mercari в Мега Мол.

5.1. Ще бъде изтеглен 1 профил, който е публикувал коментар за участие в играта по обявените правила.

5.2. Тегленето на печелившия от Томболата ще се извърши на 21 март 2023 г. чрез приложение за теглене на награди на случаен принцип.

5.3. Името на победителят ще бъдe публикуван в официалния уебсайт на Мега Мол София- http://megamallsofia.bg/

5.4. Победителят от Играта има право да получи наградата си до 14 дни след обявяването на името. Обявеният печеливш участник трябва да се свърже с Организатора посредством лично съобщение, изпратено от личния му профил в Инстаграм, чрез който е участвал в играта. Личното съобщение трябва да бъде изпратено в Инстаграм страницата на Организатора.

5.5. В случай, че спечелилият участник е лице под 18 год. възраст, наградата се връчва на законният му представител (родител, попечител/настойник).

5.6. Наградата е лична, не може да бъде преотстъпвана или заменяна и няма паричен еквивалент.

6. Защита на личните данни

6.1. Включвайки се в Кампанията, участникът се съгласява доброволно да предостави на Организатора свои лични данни, ако спечели Награда.

6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците, да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

6.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Кампанията лични данни, с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата.

6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

7. Изменение и допълнение на Официалните правила на Кампанията Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/.

8. Предсрочно прекратяване на Кампанията Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/.

9. Съдебни спорове Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

10. Публичност

10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период от 90 календарни дни след края й.

10.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.

11. Други

11.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

11.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема личните му данни, както и изпратеното от него писмо да бъдат публикувани на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/.

11.3. Допълнителна информация за Кампанията участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia

12. Инстаграм не e спонсор, организатор, администратор, поръчител или сътрудник под никаква форма на тази Игра. Организаторите не носят отговорност за действия/бездействия на участниците, които нарушават правилата на правилника, условията за ползване и други изисквания на сайта.

Share: