Събития
Снимка: МОЯТ ПОДАРЪК Е?
01 Юли 2018
15:00
МОЯТ ПОДАРЪК Е?

МОЯТ ПОДАРЪК Е?
Познайте какво се крие в розовия подарък и спечелете!

• Пазарувайте от 1 до 8 юли на стойност 15 лв. в Мега Мол София;
• Заповядайте с касовата бележка до нашата огромна розова подаръчна кутия на ниво 0 и се опитайте да познаете скрития подарък;
• Ако познаете подаръка,честито! Печелите го на момента;
• Дори да не познаете, с касовата бележка можете да се включите в лотария, за спечелването на подаръчен ваучер на стойност 200 лв.;
• Можете да участвате в играта всеки ден от 1 до 8 юли 2018 г ., между 15:00ч. и 19:00ч.;

Важно условие в играта е начинът на отгатване. Вашият отговор трябва да бъде записан в определено поле на контактната форма пред наш служител. Не е разрешено устно предположение. Участниците трябва да впишат конкретен предмет, а не обща категория. Например дрехи не се счита за валиден отговор, но рокля е валиден отговор.

* С цел прозрачност на кампанията всички подаръци ще бъдат публикувани в края на кампанията, описани по дати. Описанието ще намерите в секция „Новини“в уебсайта на Мега Мол www.megamallsofia.bg

** При изчерпване по-рано на подаръците определени за деня , е възможно играта за конкретния ден да приключи по-рано от обявения час.

*** В случай,че подарък не бъде отгатнат в конкретен ден от играта , той се добавя към останалите подаръци в следващите дни на кампанията.

 

Официални правила за провеждане на кампания на Мега Мол София: МОЯТ ПОДАРЪК Е?
 1. Организатор на кампанията
1.1. Кампанията на Мега Мол София (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Магнум България Гама“ ЕООД, адрес: София 1324, бул. Царица Йоанна 15, ЕИК 175229291, ДДС номер: BG175229291 („Организатор“).
1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уебстраница на Мега Мол http://megamallsofia.bg/, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.
1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебстраницата http://megamallsofia.bg/и Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.
2. Територия и период на провеждане на Кампанията
2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на България.
2.2. Кампанията стартира на 1 юли 2018 г. и продължава, както следва: Играта „МОЯТ ПОДАРЪК Е?“ (наричана по-долу "Играта") ще продължи от 1 юли 2018 г. 15.00 часа до 8 юли 2018 г. 19.00 часа включително. Играта може да завърши предсрочно при привършване на всички подаръци.
3. Право на участие
3.1. Право на участие в Играта и Томболата има всяко физическо лице.
3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с провеждането на Играта и Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни.
3.3. В Играта нямат право да участват служителите на „Рийл Сентър Мениджмънт“ ЕООД, Каламарис Груп ЕООД, както и членове на техните семейства.
3.4. В Играта и Томболата нямат право да участват служители на наемателите в Мега Мол София.
4. Механизъм на Играта „Цветно лято“
4.1. Игра „МОЯТ ПОДАРЪК Е? „
4.1.1. Всеки, който иска да вземе участие в Играта „Моят подарък е? “, трябва да дойде в Мега Мол София между 1 юли 2018 г. и 8 юли 2018 г. и да направи покупки на територията на търговския център, на минимална стойност от 15 лв., в един обект. Срещу всяка бележка получава възможност за 1 участие като получава 1 шанс да познае подарък скрит в голяма розова подаръчна кутия на ниво партер в Мега Мол. Предположението за скрития подарък трябва да стане на място пред нашия промоутър, намиращ се до кутията в часовия диапазон 15 -19 ч. от 1 до 8 юли. 

Важно условие в играта е начинът на отгатване. Вашият отговор трябва да бъде записан в определено поле на контактната форма пред наш служител. Не е разрешено устно предположение. Участниците трябва да впишат конкретен предмет, а не обща категория. Например дрехи не се счита за валиден отговор, но рокля е валиден отговор.

Ако по време на участието Ви има и други участници, вие трябва дискретно да впишете своето предположение и да не го обявявате на глас, нито да го дискутирате с други участници. В противен случай участието Ви ще бъде дисквалифицирано.

Покупка на минимална стойност 15 лв., дава на участник в кампанията 1 бр. участие – опит да познае скрития подарък и да го вземе на момента. Всеки участник има право да попълни контактна форма с всяко участие и да пробва своя късмет в Томболата за награден ваучер на стойност 200 лв., който важи единствено в магазините на Мега Мол София.
4.1.2. Участникът трябва да представи касовата си бележка от 1 обект на минимална стойност от 15 лв. на промоутъра отговарящ за кампанията.
4.1.3 В играта „Моят подарък е?“ клиентите могат да участват само с касова бележка, направена в деня на самото участие. Не е възможна комбинация от касови бележки.
4.1.4. След представяне на касовата бележка на минимална стойност 15 лв, направена от един обект в Мега мол, участникът ще получи възможност да познае какъв е скрития предмет в голяма подаръчна кутия.

4.1.5. Касовата бележка, представена за участие, ще бъде подпечатана от нашия служител. Клиентите трябва да предоставят копие на касовата бележка, с която са спечелили в Играта, с подпис и ръкописно изписани думите „Вярно с оригинала”, за да получат спечелен подарък.
4.1.6. Покупката на минимална стойност от 15 лв. от един обект за участие в Играта, трябва да бъде направена в деня на участие в периода 1 - 8 юли 2018 г.
 4.1.7. Касови бележи от обектите на Easy Pay, SDI, Райфайзенбанк ЕАД и Casino Palms Merkur не се приемат за участие в Играта. С касови бележки от "BILLA" може да се участва ограничено по един път на ден. Касовата бележка трябва да бъде на минимална стойност от 15 лв.  

4.1.8. Награди:
- Скрити подаръци до изчерпване на количеството.

* С цел прозрачност на кампанията всички подаръци ще бъдат публикувани в края на кампанията, описани по дати. Описанието ще намерите в секция „Новини“в уебсайта на Мега Мол www.megamallsofia.bg

** При изчерпване по-рано на подаръците определени за деня , е възможно играта за конкретния ден да приключи по-рано от обявения час.

*** В случай,че подарък не бъде отгатнат в конкретен ден от играта , той се добавя към останалите подаръци в следващите дни на кампанията.


- Финална томбола с награда – ваучер на стойност 200 лв. за пазаруване в обектите на Мега Мол.
 *Томболата ще се състои на 9 юли от 10:30 часа. Присъстивето на участниците не е задължително условие за спечелването на награда. Тегленето на томболата ще се проведе от комисия.
** Спечелен ваучер дава право на възстановяване на сума от 200 лв. от пазаруване в магазините на територията на Мега Мол. Ваучерът не е валиден за други обекти намиращи се извън територията на Мега Мол.Ваучерът се получава лично от победителя.


4.2. В играта „ Моят подарък е? “:
4.2.1. Всеки участник, има право да познае скрития предмет.
4.2.2. За да вземе участие в играта, участникът трябва да направи покупки в търговския център на минимална стойност 15 лв. от един обект.
4.2.3. Един участник има право да участва неколкократно в играта, всеки ден, за периода на Кампанията, като по този начин се увеличава шанса му за печалба.
4.2.4. Наградите могат да бъдат получени срещу представяне на лична карта и копие от касова/и бележка/и, маркирани с печат на Мега Мол София.
5. Защита на личните данни
5.1. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни /Име, телефон, имейл адрес/.
5.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
5.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените във връзка с участието в Кампанията лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата.
5.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора, както и на имейл адрес: Infodesk@megamallsofia.bg  Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.
6. Изменение и допълнение на Официалните правила на Кампанията 
Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницатаhttps://www.facebook.com/MegaMallSofia

7. Предсрочно прекратяване на Кампанията 
Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.
8. Съдебни спорове 
Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
9. Публичност
9.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, за което участниците в играта дават своето съгласие, и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.
9.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период от 90 календарни дни след края й.
9.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.

10. Други
10.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.
10.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема личните му данни, както и изпратеното от него писмо да бъдат публикувани на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.
10.3. Допълнителна информация за Кампанията участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

Share: