Събития
Снимка: Островът на съкровищата
03 Август 2018
10:00
Островът на съкровищата

Островът на съкровищата

3 – 13 август

Мега Мол се превръща в истински остров на съкровищата! Очакват Ви страхотни подаръци, пазарувайте и открийте Вашите съкровища при нас!

Кратки правила: 

- Пазарувайте в обектите на Мега Мол на минимална стойност от 10 лв. в периода 3 -13 август 2018 г.

- С една касова бележка имате възможност да участвате едновременно в две паралелни игри за откриване на съкровище. Едната игра ще бъде активна в мобилното приложение на Мега Мол, а другата на място на ниво партер в Мега Мол /16 -19 ч/

Наградите:

- Ако регистрирате касовата си бележка в периода 3 – 13 август в мобилното приложение на Мега Мол ще имате възможността да спечелите подаръчен ваучер на стойност 300 лв за покупки в Мега Мол и да закупите Вашето модно съкровище.

- Запазете касовата си бележка и участвайте допълнително и в играта на ниво партер в Мега Мол всеки ден в периода 3 – 13 август, между 16 и 19 ч. Ще откриете брандиран кът, който ще ви отнесе на самотен остров. Там ще ви очаква кутията ни пълна с монети на които са изобразени подаръците, които може да спечелите. Изберете една монета и разберете дали печелите весели плажни кърпи, чанти за плаж, отпускарски романи или подаръчни ваучери на стойност 100 лв. 

Допуска се участие с касова бележка направена в целия период на игрите, а не само в конкретния ден.

Сред монетите има такива с надпис – „Малък подарък от Мега Мол“ , както и „Опитай отново“

 

Официални правила за провеждане на игра-томбола в мобилното приложение на Мега Мол София "Островът на съкровищата" :

1. Организатор на кампанията

1.1. Кампанията на Мега Мол София (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Магнум България Гама“ ЕООД, адрес: София 1324, бул. Царица Йоанна 15, ЕИК 175229291, ДДС номер: BG175229291 („Организатор“).

1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уеб страница на Мега Мол http://megamallsofia.bg/, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уеб страницата http://megamallsofia.bg/ и Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

2. Територия и период на провеждане на Кампанията

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на България.

2.2. Кампанията стартира паралелно в мобилното приложение на Мега Мол и на място на ниво партер в Мега Мол. 

Кампанията в мобилното приложение на Мега Мол стартира на 3 август  2018 г. в 10 .00ч  и продължава до 13 август 2018  г. 20 .00 ч., когато ще бъде изтеглена томболата в мобилното приложение на Мега Мол.

Кампанията на територията на Мега Мол, в специално брандиран кът на ниво партер ще бъде активна в периода 3 август 2018 г. – 13 август 2018 г. в часовете 16 – 19 ч. със съдействието на промоутър.

3. Право на участие

3.1. Право на участие в Играта и Томболата има всяко физическо лице.

3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с участието си в Играта и Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни.

3.3. В Играта и Томболата нямат право да участват служителите на „Рийл Сентър Мениджмънт“ ЕООД, Каламарис Груп ЕООД, както и членове на техните семейства.

3.4. В Играта и Томболата нямат право да участват служители на наемателите в Мега Мол София.

4. Механизъм на Играта

4.1. Всеки, който иска да вземе участие в Игрите, трябва да дойде в Мега Мол София между 3 август  2018 и 13 август  2018  г. и да направи покупки на територията на търговския център на минимална стойност от 10 лв. Всеки участник трябва да изтегли мобилното приложение на Мега Мол, да се регистрира, като коректно попълни своите данни, и да участва в секция „Игри“. Ако вече има профил в мобилното приложение на Мега Мол, участникът може да стартира своето участие директно от секция „Игри“, като попълни номер на касова бележка, прикачи коректно направена снимка на касова бележка /снимана вертикално/; снимката трябва да бъде ясна; ако бележката е прекалено дълга, тя трябва да бъде прегъната по начин, от който се виждат необходимите данни – магазин, обща сума на направената покупка, номер на касовата бележка, дата и час на издаване, попълнени име на магазин и сума на приложената касова бележка.

Ако участникът играе с повече от една касова бележка в един ден, покупките трябва да бъдат направени в различни магазини в Мега Мол. 

Със същата касова бележка клиентът има право да участва и в бонус играта, която ще бъде на територията на Мега мол, на ниво партер, всеки ден в периода 3 – 13 август, между 16 и 19 ч. Допуска се участие с касова бележка направена в целия период на игрите, а не само в конкретния ден. Локацията за участие е брандиран кът, който наподобява самотен остров и на който е разположена кутия пълна с монети. Участникът трябва да представи касовата си бележка на наш промоутър, който ще я подпечата. След представянето на касовата бележка, участникът ще получи възможност да избере монета от специално ковчеже. На монетите в ковчежето са изписани възможните за спечелване награди, описани в т. 5.

Важно условие е участникът да няма зрителен достъп до всички монети в момента на тегленето.

4.2 Всеки клиент има право да участва неограничен брой пъти, като 1 касова бележка може да се използва само за 1 участие.  Комбинация на бележки за едно участие не е възможна.

4.3. В Играта клиентите могат да участват само с касова бележка направени в периода на текущата игра.

4.4. Покупката за участие в Играта трябва да бъде направена в периода на текущата игра. След приключване на периода на играта няма да бъде възможно въвеждането на нова касова бележка за съответната игра.

4.6. Касови бележи от обектите на Easy Pay, SDI, Райфайзенбанк ЕАД и Casino Palms Merkur не се приемат за участие в Играта. С касови бележки от "BILLA" може да се участва ограничено по един път на ден. Касовата бележка трябва да бъде на минимална стойност от 10 лв.

5. Награда, теглене и получаване на награда от Играта.

5.1. Награди в Игрите:

• Наградата в играта „Островът на съкровищата“ в мобилното приложение на Мега Мол:

Ваучер на стойност 300 лв. ,който дава право на закупуване на продукти от  магазините в Мега Мол за закупуване на избрано модно съкровище. 

 Не се допуска размяна на подаръчния ваучер срещу паричната му равностойност. Спечелен ваучер  дава право на възстановяване на сума от 300 лв. от пазаруване в магазините на територията на Мега Мол. Ваучерът не е валиден за други обекти намиращи се извън територията на Мега Мол.Ваучерът се получава лично от победителя.

• Награди в играта „Островът на съкровищата“ на място в Мега Мол:

- 10 бр. ваучери на стойност 100 лв. за пазаруване в избрани обекти в Мега Мол

- 10 бр. плажни чанти

- 10 бр. плажни цветни кърпи

- 10 бр. – романи

- 120 бр. малки брандирани подаръци от Мега Мол /сенник за автомобил/

В монетите съществуват и непечеливши такива, обозначени с надпис „Опитай отново“.

Количеството на монетите е ограничено. Ако монетите се изчерпят преди финалния ден на кампанията, то тя продължава само в мобилното приложение на Мега Мол.

5.2. Текущата игра в мобилното приложение на Мега Мол автоматично отчита времето до момента на теглене на награда/и. След изтичане на времето системата избира печеливш участник на лотариен принцип.

5.3 Имената на спечелилите ще бъдат публикувани на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia, официалния уебсайт на Мега Мол София- http://megamallsofia.bg/, както и в мобилното приложение на Мега Мол.

5.4. Наградите могат да бъдат получени срещу представяне на касовата бележка, с която участникът е спечелил наградата, и представяне на лична карта на участника. Служител от бюро „Информация“ ще направи копие на касовата бележка на място.

6. Защита на личните данни

6.1. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни /Име, телефон, имейл адрес, възраст/ 

6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

6.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените във връзка с участието в Кампанията лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата.

6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора, както и на имейл адрес: Infodesk@megamallsofia.bg  Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

7. Изменение и допълнение на Официалните правила на Кампанията

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

8. Предсрочно прекратяване на Кампанията

Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

 

9. Съдебни спорове

Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

10. Публичност

10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период от 90 календарни дни след края й.

10.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.

11. Други

11.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

11.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема личните му данни, както и изпратено от него писмо да бъдат публикувани на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

11.3. Допълнителна информация за Кампанията участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

12. Apple Inc. не участва и не е свързан по никакъв начин с кампанията и не е официален спонсор на играта.

Share: