Събития
Снимка: P.S.LOVE
04 Февруари 2019
10:00
P.S.LOVE

P.S. LOVE

4-14 февруари

Снимайте най-милата любовна бележка, която сте получавали и спечелете подаръчен ваучер на стойност 300 лева в избран от Вас магазин в Мега Мол.

Играта не е обвързана с покупка!

 

Кратки правила:

-  Изтеглете мобилното приложение на Мега Мол и влезте в секция "Игри". Регистрирайте се, ако още нямате профил при нас.

-  Играта не е обвързана с покупка, затова в полетата: номер на касова бележка и стойност на покупка изписвате цифрата 1, а в ИЗБЕРИ ОБЕКТ, изберете един от всички магазини, за който искате да спечелите подаръчен ваучер на стойност 300 лв.

- В полето снимка на касова бележка прикачете най-милата любовна бележка, която сте получавали. Бележката трябва да бъде снимана от телефона Ви в момента на участието.

- Късмет!

 

Официални правила за провеждане на игра с колело на късмета в мобилното приложение на Мега Мол София: Игра „P.S. LOVE“

1. Организатор на кампанията

1.1. Кампанията на Мега Мол София (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Магнум България Гама“ ЕООД, адрес: София 1324, бул. Царица Йоанна 15, ЕИК 175229291, ДДС номер: BG175229291 („Организатор“).

1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уеб страница на Мега Мол http://megamallsofia.bg/, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уеб страницата http://megamallsofia.bg/ и Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

2. Територия и период на провеждане на Кампанията

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на България.

2.2. Кампанията стартира на 4 февруари  2019 г. и продължава, както следва: Играта „P.S. LOVE“ (наричана по-долу "Играта") ще продължи от 4 февруари 2019  г. 10.00 ч.  до 14 февруари 2019  г. 20.00 ч., когато системата автоматично ще изтегли победител.

3. Право на участие

3.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице.

3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с участието си в Играта и Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни.

3.3. В Играта нямат право да участват служителите на „Рийл Сентър Мениджмънт“ ЕООД, Каламарис Груп ЕООД, както и членове на техните семейства.

3.4. В Играта нямат право да участват служители на наемателите в Мега Мол София.

3.5. Организаторът има право да дисквалифицира участници при нелоялно и нечестно участие. За такова се счита участие с чужди касови бележки, системно или еднократно нарушаване на правилата в настоящата или предходни игри, в това число представяне на касова бележка без направена реална покупка. Организаторът има право да дисквалифицира и откаже участие за неопределен срок на нелоялeн участник и членове на семейството му.

4. Механизъм на Играта 

4.1. Всеки участник трябва да изтегли мобилното приложение на Мега Мол, да се регистрира, като коректно попълни своите данни, и да участва в секция „Игри“. Ако вече има профил в мобилното приложение на Мега Мол, участникът може да стартира своето участие директно от секция „Игри“. 

-Играта не е обвързана с покупка, затова в полетата: номер на касова бележка и стойност на покупка изписвате цифрата 1, а в ИЗБЕРИ ОБЕКТ, изберете един от всички магазини, за който искате да спечелите подаръчен ваучер на стойност 300 лв.

- В полето снимка на касова бележка прикачете най-милата любовна бележка, която сте получавали. Бележката трябва да бъде снимана от телефона Ви в момента на участието; снимката трябва да бъде ясна и да не съдържа обидни и вулгарни изрази. Последните ще бъдат дисквалифицирани като невалидно участие.

4.2 Всеки клиент има право да участва веднъж на ден с различна кратка любовна бележка.

4.3. В Играта клиентите могат да участват само в периода на текущата игра- 4 до 14 февруари 2019 г. 

4.4. След коректно изпълнение на стъпките от т. 4.1.1. на екрана си участникът ще бъде включен в Томболата и ще види съобщение, че участието му е прието. 

4.5. Играта „P.S. LOVE“ не е обвързана с покупка.

5. Теглене и получаване на награди от Играта.

5.1. Награда в кампанията: Ваучер на стойност 300 лв.,който дава право на пазаруване в избран от участникът обект , намиращ се на територията на  Мега Мол. Не се допуска размяна на подаръчния ваучер срещу паричната му равностойност. 

*Спечелен ваучер дава право на възстановяване на сума от 300 лв. от пазаруване в магазините в Мега Мол. Не се допуска размяна на подаръчния ваучер срещу паричната му равностойност. Ваучерът не е валиден за други обекти намиращи се извън територията на Мега Мол.Сумата се заявява три дни предварително на място на бюро Информация или на телефон 02 405 30 75 Ваучерът се получава лично от победителя. В случай,че участникът не е от гр. София, следва да изпрати свой представител на място за получаване на наградата.  

5.2 Имената на спечелилите ще бъдат публикувани на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia, официалния уебсайт на Мега Мол София- http://megamallsofia.bg/, както и в мобилното приложение на Мега Мол.

5.3. Наградите могат да бъдат получени срещу представяне на на лична карта на участника за удостоверяване на неговата самоличност. 

6. Защита на личните данни

6.1. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни, ако спечелят Награда.

6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

6.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените във връзка с участието в Кампанията лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата.

6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

7. Изменение и допълнение на Официалните правила на Кампанията 

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

8. Предсрочно прекратяване на Кампанията 

Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

 

 

 

9. Съдебни спорове 

 

Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

10. Публичност

 

10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

 

10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период от 90 календарни дни след края й.

 

10.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.

 

11. Други

 

11.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

 

11.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема личните му данни, както и изпратено от него писмо да бъдат публикувани на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

 

11.3. Допълнителна информация за Кампанията участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

Share: