Събития
Снимка: Пазарувай всеки ден до ПЕТЪК
03 Ноември 2018
10:00
Пазарувай всеки ден до ПЕТЪК

Пазарувай всеки ден до ПЕТЪК

3-23 ноември

Този ноември, ПЕТЪК ще е щедър към Вас!

Ще бъдат раздадени 5 ваучера на стойност 500 лева за пазаруване в Мега Мол.

 

-  Пазарувайте за 25  лв. от обектите в Мега Мол в периода 3 -23 ноември;

- Разгледайте нашите оферти тук: Оферти с намаления

-  Представете касовите си бележки и направената покупка на информационно бюро и участвайте в томбола за спечелването на пет подаръчни ваучера на стойност 500 лева всеки от тях за пазаруване в обектите в Мега Мол:

Томболата ще бъде изтеглена на 23 ноември /петък / от 19.00 ч. на сцената в Мега Мол.

Бъдете там!

Присъствието е задължително условие за спечелването на награда, ако бъдете изтеглени.

 

Официални правила за провеждане на кампания на Мега Мол София: „Пазарувай всеки ден до ПЕТЪК“

 1. Организатор на кампанията

1.1. Кампанията на Мега Мол София (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Магнум България Гама“ ЕООД, адрес: София 1324, бул. Царица Йоанна 15, ЕИК 175229291, ДДС номер: BG175229291 („Организатор“).

1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уебстраница на Мега Мол http://megamallsofia.bg/, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебстраницата http://megamallsofia.bg/и Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

2. Територия и период на провеждане на Кампанията

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на България.

2.2. Кампанията стартира на 3 ноември  2018 г. и продължава, както следва: Играта „Пазарувай всеки ден до ПЕТЪК“ (наричана по-долу "Играта") ще продължи от 3 ноември 2018 г. 10.00 часа до 23 ноември  2018 г. 19.00 часа, когато ще бъде изтеглена томбола за спечелването на 5 бр. подаръчни ваучери на стойност 500 лв.  на сцената в Мега Мол.

3. Право на участие

3.1. Право на участие в Играта и Томболата има всяко физическо лице.

3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с провеждането на Играта и Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни.

3.3. В Играта нямат право да участват служителите на „Рийл Сентър Мениджмънт“ ЕООД, Каламарис Груп ЕООД, както и членове на техните семейства.

3.4. В Играта и Томболата нямат право да участват служители на наемателите в Мега Мол София.

3.5. Организаторът има право да дисквалифицира участници при нелоялно и нечестно участие. За такова се счита участие с чужди касови бележки, системно или еднократно нарушаване на правилата в настоящата или предходни игри, в това число представяне на касова бележка без направена реална покупка. Организаторът има право да дисквалифицира и откаже участие за неопределен срок на нелоялeн участник и членове на семейството му.

4. Механизъм на Играта „Пазарувай всеки ден до ПЕТЪК“

4.1. Игра „Пазарувай всеки ден до ПЕТЪК“

4.1.1. Всеки, който иска да вземе участие в Играта, трябва да дойде в Мега Мол София между 3 ноември и 23 ноември 2018  г. и да направи покупки на територията на търговския център на минимална стойност от 25 лв. направени в обектите в Мега Мол. Срещу всяка бележка и представяне на покупка, участникът  получава възможност за 1 участие в томболата за подаръците описани в т. 5.2.  Всеки клиент има право да участва неограничен брой пъти, като 1 касова бележка и покупката към нея, може да се използва само за 1 участие. Възможна е комбинация от две различни касови бележки и представяне на покупките към тях. Не се допуска участие с покупки под 25 лв.

 4.1.2. При покупка на обемна стока, освен касовата бележка, участникът трябва да представи и гаранционната карта на закупената стока. Пример за такава покупка може да бъде бяла и черна техника.

4.1.3. Участникът трябва да представи касовата си бележка  или комбинация от касови бележки от 2 обекта, заедно с покупките към тях  на минимална стойност от 25 лв. на служител от бюро „Информация“, намиращо се на ниво 0 в търговския център.

4.1.3 В играта „Пазарувай всеки ден до ПЕТЪК“ клиентите могат да участват само с касова/и бележка/и и покупка/и  направени в деня на самото участие.

4.1.4. След представяне на касовата бележка на минимална стойност 25 лв,  участникът ще получи контактна форма, която трябва четливо да попълни и да пусне в кутията за томбола, намираща се на бюро Информация.

4.1.5. Касовата бележка, представена за участие, ще бъде подпечатана от служител на бюро „Информация“. Клиентите трябва да предоставят копие на касовата бележка, с които са спечелили в Играта, с подпис и ръкописно изписани думите „Вярно с оригинала”, за да получат спечелен подарък.

 

4.1.6. Покупката на минимална стойност от 25 лв. от един обект, или комбинация от касови бележки и покупки, направени в два обекта,  за участие в Играта, трябва да бъде направена в деня на участие в периода 3-23 ноември  2018 г.

 4.1.7. Касови бележи от обектите на Easy Pay, SDI, Райфайзенбанк ЕАД, Първа инвестиционна банка (Fibank) и Casino Palms Merkur не се приемат за участие в Играта. С касови бележки от "BILLA" може да се участва ограничено по един път на ден. Касовата бележка трябва да бъде на минимална стойност от 25 лв. 

5. Награди. Теглене и получаване на награди от Играта.

5.1. Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез томбола на 23 ноември в 19.00 ч. на сцената в Мега Мол. Ще бъдат изтеглени петима участници, които ще получат по една награда. Присъствето е задължително условие за получаването на наградата.

 Награди:

• 5 бр. ваучери за пазаруване в обектите намиращи се на територията на Мега Мол.

*Присъствието на участниците е задължително условие за спечелването на наградата.

**Спечелен ваучер дава право на възстановяване на сума от 500 лв. от пазаруване от обектите в Мега Мол. Сумата се възстановява срещу представяне на касова бележка/и и представяне на направената покупка от магазин в Мега Мол София. Не се допуска размяна на подаръчния ваучер срещу паричната му равностойност. Ваучерът не е валиден за други обекти намиращи се извън територията на Мега Мол.Сумата се заявява три дни предварително на място на бюро Информация или на телефон 02 405 30 75.

Ваучерът се получава лично от победителя.

5.2. Имената на спечелилите ще бъдат публикувани на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia и официалния уебсайт на Мега Мол София- http://megamallsofia.bg/

6. Защита на личните данни

6.1. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни /Име, телефон, имейл адрес, /

6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

6.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените във връзка с участието в Кампанията лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата.

6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора, както и на имейл адрес: Infodesk@megamallsofia.bg  Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

7. Изменение и допълнение на Официалните правила на Кампанията

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

8. Предсрочно прекратяване на Кампанията

Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

9. Съдебни спорове

Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

10. Публичност

10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период от 90 календарни дни след края й.

10.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.

11. Други

11.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

11.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема личните му данни, както и изпратено от него писмо да бъдат публикувани на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

11.3. Допълнителна информация за Кампанията участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

Share: