Събития
Снимка: Подарък за Св. Валентин от Mega Mall App
01 Февруари 2020
10:00
Подарък за Св. Валентин от Mega Mall App

Спечелете прекрасно, дамско, златно колие с името ви или зарадвайте нежната си половинка за Свети Валентин с този прекрасен подарък.

Какво трябва да направите?

- Пазарувайте в обектите на Мега Мол на минимална стойност от 20 лв. в периода 1 - 14  февруари 2020 г.

- Изтеглете мобилното приложение на Мега Мол и влезте в секция "Игри"

- Регистрирайте се и попълнете необходимите данни

- Един от Вас ще  бъде изтеглен на лотариен принцип между всички участници на 14 февруари  в  20  ч. 

Дамското златно колие ще бъде изработено специално с желаното име на печелившия участник. Времето за изработка на бижуто е 10 работни дни. Поръчката ще бъде изпълнена с любезното съдействие на магазин GЕ ORO в Мега Мол.

 

* Ако сте пазарували, но не разполагате с мобилен телефон /таблет или имате технически затруднения при регистрирането,моля заповядайте с касовите си бележки на бюро Информация в срока на настоящата игра. Наши служители ще Ви съдействат, като предоставят служебен таблет, чрез който може да влезете със своя профил в мобилното приложение на Мега Мол и да регистрирате своите участия.

**В извънреден случай, на техническа грешка и невъзможност да се изтегли печеливш в определения в правилата на играта час, всички имена ще бъдат разпечатани на хартиен носител и ще бъдат изтеглени на бюро "Информация“.Тегленето ще е открито за всеки посетител и ще бъде направено от комисия на 17 февруари 2020 г. в 12 ч. 

Важно! Пазете касовата бележка,която сте регистрирали, защото трябва да я представите, ако бъдете изтеглен.

Официални правила за провеждане на игра-томбола в мобилното приложение на Мега Мол София " Подарък за Св. Валентин от Mega Mall App" :

1. Организатор на кампанията

1.1. Кампанията на Мега Мол София (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Магнум България Гама“ ЕООД, адрес: София 1324, бул. Царица Йоанна 15, ЕИК 175229291, ДДС номер: BG175229291 („Организатор“).

1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уеб страница на Мега Мол http://megamallsofia.bg/, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уеб страницата http://megamallsofia.bg/ и Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

2. Територия и период на провеждане на Кампанията

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на България.

2.2. Кампанията стартира на 1 февруари  2020 г. и продължава, както следва: Играта „Подарък за Св. Валентин от Mega Mall App" (наричана по-долу "Играта") ще продължи от 1 февруари 2020   г. в 10.00ч до 14 февруари  2020  г. 20.00 ч., когато ще бъде изтеглена томболата.

3. Право на участие

3.1. Право на участие в Играта и Томболата има всяко физическо лице.

3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с участието си в Играта и Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни.

3.3. В Играта и Томболата нямат право да участват служителите на „Магнум България Гама“ ЕООД, Каламарис Груп ЕООД, както и членове на техните семейства.

3.4. В Играта и Томболата нямат право да участват служители на наемателите в Мега Мол София.

3.5. Организаторът има право да дисквалифицира участници при нелоялно и нечестно участие. За такова се счита участие с чужди касови бележки, системно или еднократно нарушаване на правилата в настоящата или предходни игри, в това число представяне на касова бележка без направена реална покупка. Организаторът има право да дисквалифицира и откаже участие за неопределен срок на нелоялeн участник и членове на семейството му.

4. Механизъм на Играта

4.1. Всеки, който иска да вземе участие в Играта, трябва да дойде в Мега Мол София между 1-ви и 14-ти февруари 2020  г. и да направи покупки на територията на търговския център на минимална стойност от  20 лв. Всеки участник трябва да изтегли мобилното приложение на Мега Мол, да се регистрира, като коректно попълни своите данни, и да участва в секция „Игри“. Ако вече има профил в мобилното приложение на Мега Мол, участникът може да стартира своето участие директно от секция „Игри“, като попълни номер на касова бележка, прикачи коректно направена снимка на касова бележка /снимана вертикално/; снимката трябва да бъде ясна; ако бележката е прекалено дълга, тя трябва да бъде прегъната по начин, от който се виждат необходимите данни – магазин, обща сума на направената покупка, номер на касовата бележка, дата и час на издаване, попълнени име на магазин и сума на приложената касова бележка.

Ако участникът играе с повече от една касова бележка в един ден, покупките трябва да бъдат направени в различни магазини в Мега Мол.

4.2 Всеки клиент има право да участва неограничен брой пъти, като 1 касова бележка може да се използва само за 1 участие.  Комбинация на бележки за едно участие не е възможна.

В същият период клиентите могат да участват с една и съща касова бележка и в други игри, които се организират на място в търговски център "Мега Мол" на бюро Информация.

4.3. В Играта клиентите могат да участват само с касова/и бележка/и, направени в периода на текущата игра.

4.4. След коректно изпълнение на стъпките от т. 4.1.1. участникът ще бъде включен в Томболата и ще види съобщение, че участието му е прието.

4.5. Покупката/ите за участие в Играта трябва да бъде/ат направена/и в в периода на текущата игра. След приключване на периода на играта няма да бъде възможно въвеждането на нова касова бележка за съответната игра.

4.6. Касови бележи от обектите на Easy Pay, SDI, Fibank,Райфайзенбанк ЕАД и Casino Palms Merkur не се приемат за участие в Играта. С касови бележки от "BILLA" може да се участва ограничено по един път на ден. Касовата бележка трябва да бъде на минимална стойност от 20 лв.

4.7.Технически изисквания за участие:

За участие с апарати, които фунционират с операционна система android, всички потребители трябва да имат инсталирана версия 7 или по-висока, за да регистрират касовите си бележки. Ако възникнат допълнителни проблеми при опит за участие, молим да ни изпратите подробна информация на следния имейл адрес: infodesk@megamallsofia.bg 

4.8.Ако не разполагате с мобилен телефон /таблет или имате технически затруднения при регистрирането,моля заповядайте с касовите си бележки на бюро Информация в срока на настоящата игра. Наши служители ще Ви съдействат, като предоставят служебен таблет, чрез който може да влезете със своя профил в мобилното приложение на Мега Мол и да регистрирате своите участия.

4.9. Мега Мол не носи отговорност, ако мобилните апарати/таблет, с които се участва не отговарят на посочената характеристика, както и ако клиентът не е дошъл на място да регистрира бележки, каквато е дадената допълнителна опция.

5. Награда, теглене и получаване на награда от Играта.

5.1. Награда в кампанията:

1 бр. дамско златно колие, което ще бъде изработено специално с желаното име на печелившия участник. Времето за изработка на бижуто е 10 работни дни. Поръчката ще бъде изпълнена с любезното съдействие на магазин GЕ ORO в Мега Мол.

5.2. Текущата игра в мобилното приложение на Мега Мол автоматично отчита времето до момента на теглене на награда/и. След изтичане на времето системата избира печеливш участник на лотариен принцип.Пазете касовата бележка,която сте регистрирали, защото трябва да я представите, ако бъдете изтеглен. 

5.3 Имената на спечелилите може да бъдат публикувани на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia, официалния уебсайт на Мега Мол София- http://megamallsofia.bg/, както и в мобилното приложение на Мега Мол.

5.4. Наградите могат да бъдат получени срещу представяне на касовата бележка, с която участникът е спечелил наградата, и представяне на лична карта на участника. Служител от бюро „Информация“ ще направи копие на касовата бележка на място.

6. Защита на личните данни

6.1. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни /Име, телефон, имейл адрес, възраст/ 

6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

6.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените във връзка с участието в Кампанията лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата.

6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора, както и на имейл адрес: Infodesk@megamallsofia.bg  Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

7. Изменение и допълнение на Официалните правила на Кампанията

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

8. Предсрочно прекратяване на Кампанията

Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

9. Съдебни спорове

Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

10. Публичност

10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период от 90 календарни дни след края й.

10.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.

11. Други

11.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

11.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема личните му данни, както и изпратено от него писмо да бъдат публикувани на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

11.3. Допълнителна информация за Кампанията участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

12. Apple Inc. не участва и не е свързан по никакъв начин с кампанията и не е официален спонсор на играта.

Share: