Събития
Снимка: Подготви се за цветна ваканция
22 Май 2019
10:00
Подготви се за цветна ваканция

Подготви се за цветна ваканция

22 май-22 юни 2019 г.

"Бански,нов куфар,играчки за плажа,три рокли, сандали,слънчеви очила,шапка,слънцезащитен крем....."

Списъкът с покупки за ваканцията няма край, а ние нямаме търпение да подарим на един от Вас подаръчен ваучер на стойност 1000 лева, за да направи своето лято още по-цветно и красиво.

Пазарувайте за над 25 лева в обектите в Мега Мол, представете касовата си бележка на бюро Информация и стискайте палци до 22 юни 2019 г, когато ще изтеглим големия победител. Бъдете на място, точно в 17 ч. пред сцената на ниво партер в Мега Мол. Присъствието е задължително условие за спечелването на наградата.

Официални правила за провеждане на кампания на Мега Мол София: „Подготви се цветна ваканция“ 

1. Организатор на кампанията

1.1. Кампанията на Мега Мол София (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Магнум България Гама“ ЕООД, адрес: София 1324, бул. Царица Йоанна 15, ЕИК 175229291, ДДС номер: BG175229291 („Организатор“).

1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уебстраница на Мега Мол http://megamallsofia.bg/, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебстраницата http://megamallsofia.bg/и Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

2. Територия и период на провеждане на Кампанията

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на България.

2.2. Кампанията стартира на 22 май  2019 г. и продължава, както следва: Играта „Подготви се цветна ваканция“ (наричана по-долу "Играта") ще продължи от 22 май 2019 г. 10.00 часа до 22 юни 2019 г. в 17.00 часа.  Томболата за спечелването на наградата ще бъде изтеглена на 22 юни 2019 г. в 17 ч. на сцената на Мега Мол. Присъствието на участниците е задължително условие за спечелването на наградата. 

3. Право на участие

3.1. Право на участие в Играта и Томболата има всяко физическо лице.

3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с провеждането на Играта и Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни.

3.3. В Играта нямат право да участват служителите на „Магнум България Гама“ ЕООД, Каламарис Груп ЕООД, както и членове на техните семейства.

3.4. В Играта и Томболата нямат право да участват служители на наемателите в Мега Мол София.

3.5. Организаторът има право да дисквалифицира участници при нелоялно и нечестно участие. За такова се счита участие с чужди касови бележки, системно или еднократно нарушаване на правилата в настоящата или предходни игри, в това число представяне на касова бележка без направена реална покупка. Организаторът има право да дисквалифицира и откаже участие за неопределен срок на нелоялeн участник и членове на семейството му.

4. Механизъм на Играта „ Подготви се цветна ваканция“

4.1. Игра „Подготви се цветна ваканция“

4.1.1. Всеки, който иска да вземе участие в Играта, трябва да дойде в Мега Мол София между 22 май и 22 юни 2019 г. и да направи покупки на територията на търговския център на минимална стойност от 25 лв.  в обектите в Мега Мол. Срещу всяка бележка и представяне на покупка, участникът  получава възможност за 1 участие в томболата за подаръка описан в т. 5.2.  Всеки клиент има право да участва неограничен брой пъти, като 1 касова бележка и покупката към нея, може да се използва само за 1 участие. Възможна е комбинация от две различни касови бележки и представяне на покупките към тях. Не се допуска участие с покупки под 25 лв.

 4.1.2. При покупка на обемна стока, освен касовата бележка, участникът трябва да представи и гаранционната карта на закупената стока. Пример за такава покупка може да бъде бяла и черна техника.

4.1.3. Участникът трябва да представи касовата си бележка  или комбинация от касови бележки от 2 обекта, заедно с покупките към тях  на минимална стойност от 25 лв. на служител от бюро „Информация“, намиращо се на ниво 0 в търговския център.

4.1.3 В играта „Подготви се цветна ваканция“ клиентите могат да участват само с касова/и бележка/и и покупка/и  направени в деня на самото участие.

4.1.4. След представяне на касовата бележка на минимална стойност 25 лв,  участникът ще получи контактна форма, която трябва четливо да попълни и да пусне в кутията за томбола, намираща се на бюро Информация.

4.1.5. Касовата бележка, представена за участие, ще бъде подпечатана от служител на бюро „Информация“. Клиентите трябва да предоставят копие на касовата бележка, с които са спечелили в Играта, с подпис и ръкописно изписани думите „Вярно с оригинала”, за да получат спечелен подарък.

4.1.6. Покупката на минимална стойност от 25 лв. от един обект, или комбинация от касови бележки и покупки, направени в два обекта,  за участие в Играта, трябва да бъде направена в деня на участие в периода 22 май  - 22 юни  2019 г.

 4.1.7. Касови бележи от обектите на Easy Pay, SDI, Райфайзенбанк ЕАД, Първа инвестиционна банка (Fibank) и Casino Palms Merkur не се приемат за участие в Играта. С касови бележки от "BILLA" може да се участва ограничено по един път на ден. Касовата бележка трябва да бъде на минимална стойност от 25 лв. 

5. Награди. Теглене и получаване на награди от Играта.

5.1. Наградата ще бъде изтеглена на случаен принцип чрез томбола на 22 юни 2019 г.  в 17.00 ч. на сцената на ниво партер  в Мега Мол. 

 Награда:

• 1 бр. подаръчен ваучер на стойност 1000 /хиляда/ лева, валиден за пазаруване в магазините в Мега Мол. 

*Присъствието на участниците в томболата е задължително условие за спечелването на наградата. Водещият на сцената ще изтегли произволно един контактен лист от кутията. Ако лицето не присъства пред сцената, губи своето право за претенции върху наградата, а тегленето продължава до изтегляне на контактна форма с името на участник, който присъства на място по време на лотарията.

Наградата се получава лично от победителя.

5.2. Името на печелившия ще бъде публикувано на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia и официалния уебсайт на Мега Мол София- http://megamallsofia.bg/

6. Защита на личните данни

6.1. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни /Име, телефон, имейл адрес, 

6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

6.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените във връзка с участието в Кампанията лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата.

6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора, както и на имейл адрес: Infodesk@megamallsofia.bg  Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

7. Изменение и допълнение на Официалните правила на Кампанията

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

8. Предсрочно прекратяване на Кампанията

Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

9. Съдебни спорове 

Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

10. Публичност

10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период от 90 календарни дни след края й.

10.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.

11. Други

11.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

11.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема личните му данни, както и изпратено от него писмо да бъдат публикувани на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

11.3. Допълнителна информация за Кампанията участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

Share: