Събития
Снимка: Просто кажи- ДА
01 Февруари 2018
10:00
Просто кажи- ДА

ПРЪСТЕН С ДИАМАНТ – просто кажи "Да“
1-14 февруари
Не, не ви предлагаме брак. Предлагаме Ви да спечелите бляскав пръстен с диамант и още много подаръци.
- Пазарувайте за 10  лв. от обектите в Мега Мол в периода 1-14февруари;
- Представете касовите си бележки на информационно бюро и участвайте в томбола за спечелването на пръстен с диамант;
- Подаряваме ви и бонус – за всяка касова бележка ще получите скреч-карта с която може да спечелите още подаръци – за Вас и Вашият любим човек.
Очакват Ви скрити бижута,вкусни шоколадови изкушения и разкрасителни процедури.
Томболата за спечелването на пръстен с диамант ще  бъде изтеглена на 14 февруари 2018 г. в 18,30 часа на сцената в Мега Мол. 
Бъдете там!

 

Официални правила за провеждане на кампания на Мега Мол София: Игра-томбола „ПРЪСТЕН С ДИАМАНТ – просто кажи „Да“

 1. Организатор на кампанията
1.1. Кампанията на Мега Мол София (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Магнум България Гама“ ЕООД, адрес: София 1324, бул. Царица Йоанна 15,ЕИК 175229291,ДДС номер: BG175229291 („Организатор“).
1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уебстраница на Мега Мол http://megamallsofia.bg/, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.
1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебстраницата http://megamallsofia.bg/и Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.
2. Територия и период на провеждане на Кампанията
2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на България.
2.2. Кампанията стартира на 1 февруари 2018 г. и продължава, както следва: Играта „ПРЪСТЕН С ДИАМАНТ – просто кажи „Да“ (наричана по-долу "Играта") ще продължи от 1 февруари 2018 г. 10.00ч до 14 февруари  2018 г. 18,30 ч. когато ще стартира шоу програма на сцената в Мега Мол.
3. Право на участие
3.1. Право на участие в Играта и Томболата има всяко физическо лице.
3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с провеждането на Играта и Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни.
3.3. В Играта нямат право да участват служителите на „Рийл Сентър Мениджмънт“ ЕООД, Каламарис Груп ЕООД, както и членове на техните семейства.
3.4. В Играта и Томболата нямат право да участват служители на наемателите в Мега Мол София.
4. Механизъм на Играта „ПРЪСТЕН С ДИАМАНТ – просто кажи „Да“
4.1. Играта ПРЪСТЕН С ДИАМАНТ – просто кажи „Да“
4.1.1. Всеки, който иска да вземе участие в Играта трябва да дойде в Мега Мол София между 1 февруари 2018 г. и 14 февруари 2018  г. и да направи покупки на територията на търговския център, на минимална стойност от 10 лв., в един обект. Срещу всяка бележка получава възможност за 1 участие като получава 1 бр скреч-карта, която трябва да изтрие на място пред служител от инфо деск, намиращ се на ниво партер в Мега Мол. Покупка на минимална стойност 10 лв. дава на участник в кампанията 1 бр. скреч-карта по избор, която да изтрие на момента, от която може да спечели награда от изредени в т. 4.1.8 Всеки клиент има право да участва неограничен брой пъти, като 1 касова бележка може да се използва само за 1 участие. Участникът получава възможност да участва и в томбола с награда пръстен с диамант, който ще бъде изтеглен на 14 февруари 2018 г. от 18,30 ч. на сцената в Мега Мол.

Присъствието на участниците е задължително условие за спечелването на наградата.


4.1.2. Участникът трябва да представи касовата си бележка от 1 обект на минимална стойност от 10 лв. на служител от бюро „Информация“, намиращо се на ниво 0 в търговския център.
4.1.3 В играта „“ПРЪСТЕН С ДИАМАНТ – просто кажи „Да“, клиентите могат да участват само с касова бележка, направена в деня на самото участие.
4.1.4. След представяне на касовата бележка на минимална стойност 10 лв, направена от един обект в Мега мол, участникът ще получи скреч-карта и възможност за едно участие в томболата за пръстен с диамант.
4.1.5. Касовата бележка, представена за участие, ще бъде подпечатана от служител на бюро „Информация“. Клиентите трябва да предоставят копие на касовата бележка, с които са спечелили в Играта с подпис и ръкописно изписани думите „Вярно с оригинала”, за да получат спечелен подарък.
4.1.6. Покупката на минимална стойност от 10 лв. от един обект за участие в Играта, трябва да бъде направена в деня на участие в периода 1 – 14 февруари 2018 г.
 4.1.7. Касови бележи от обектите на Easy Pay, SDI, Райфайзенбанк ЕАД и Casion Palms Merkur не се приемат за участие в Играта. С касови бележки от "BILLA" може да се участва ограничено по един път на ден. Касовата бележка трябва да бъде на минимална стойност от 10  лв. 
 
4.1.8. Награди от скреч-карти:
- Бижута – 16 бр.
- Подарък-  маникюр с гел лак в Bel Ami studio в Мега Мол – 10 бр.
/ Ваучерът се използва след записването на час на място в салон Belami в Мега Мол или на телефон 0988 319 310/
- Сладко изкушение от шоколад – 1500 бр.
В скреч-картите съществуват и непечеливши такива, обозначени с надпис „Опитай отново“. 

Количеството на всички скреч-карти е ограничено, след изчерпването им, участниците могат да продължат да участват само в томболата.

Наградата в томболата, която ще бъде изтеглена на 14 февруари 2018 г. от 18,30 ч. на сцената на Мега Мол по време на шоу програма е пръстен с диамант от магазин GE-ORO в Мега Мол  - 1 бр.

Присъствието е задължително условие за спечелването на наградата.


4.2. „ПРЪСТЕН С ДИАМАНТ – просто кажи „Да“
4.2.1. Всеки участник, има право сам да избере, своята скреч-карта, която трябва да изтрие на място пред служител от инфо деск
4.2.2. За да вземе участие в играта, участникът трябва да направи покупки в търговския център на минимална стойност 10 лв. от един обект.
4.2.3. Един участник има право да участва неколкократно в играта, всеки ден, за периода на Кампанията, като по този начин се увеличава шанса му за печалба.
4.2.4. Наградите могат да бъдат получени срещу представяне на лична карта и копие от касова/и бележка/и, маркирани с печат на Мега Мол София.
5. Награди. Теглене и получаване на награди от Играта.
5.1. Наградите от скреч картите ще бъдат печелени на момента на участие след изтриване на скреч карта. Освен големите награди обявени в т. 4.1.8. съществуват скреч-карти с надпис „Опитай отново“. За да участват за нова скреч-карта, участниците трябва да представят нова касова бележка на минимална стойност от 10 лв от един обект в Мега мол. Скреч картата се получава при показване на касова бележка за покупки от обектите на Мега Мол на минимална стойност 10 лв
5.2. Голямата награда- Пръстен с диамант, ще бъде изтеглена на 14 февруари 2018 г. от 18,30 ч. по време на забавно шоу на сцената в Мега Мол. ПРИСЪСТВИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕТО НА НАГРАДАТА. Ако на сцената по време на тегленето на томболата бъде изтеглен участник, който не присъства на място, то тегленето ще продължи до изтеглянето на участник, който присъства. 
5.3 Имената на спечелилите ще бъдат публикувани на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia и официалния уебсайт на Мега Мол София- http://megamallsofia.bg/
5.4. Спечелилите от скреч-картите по време на кампанията „Просто кажи -ДА“ получават своя подарък на момента.
6. Защита на личните данни
6.1. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни, ако спечелят Награда.
6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците, да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
6.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Кампанията лични данни, с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата.
6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.
7. Изменение и допълнение на Официалните правила на Кампанията Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницатаhttps://www.facebook.com/MegaMallSofia
8. Предсрочно прекратяване на Кампанията Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.
9. Съдебни спорове Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
10. Публичност
10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.
10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период от 90 календарни дни след края й.
10.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.
11. Други
11.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.
11.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема личните му данни, както и изпратеното от него писмо да бъдат публикувани на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.
11.3. Допълнителна информация за Кампанията участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.
 

 

Share: