Събития
Снимка: Шопинг отличници
01 Септември 2019
10:00
Шопинг отличници

Шопинг отличници

1 – 15 септември

- Пазарувайте за минимум 25 лв. от обектите в Мега Мол в периода 1-15 септември;

- За всяка касова бележка над 25 лв. получавате Отличен (6) във вашия шопинг бележник

- Представете касовата си бележка на информационно бюро и изберете  скреч-карта. 

-  Очакват Ви много училищни подаръци – раници, несесери, бюра, тетрадки, комплекти за писане, рисуване и др.

- Освен скреч-карта с моментни подаръци,имате възможност да участвате и във финалната томбола за подаръчен ваучер на стойност 600 лв. за пазаруване в обектите в Мега Мол.

 

Официални правила за провеждане на кампания на Мега Мол София: „Шопинг отличници“ 

1. Организатор на кампанията

1.1. Кампанията на Мега Мол София (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Магнум България Гама“ ЕООД, адрес: София 1324, бул. Царица Йоанна 15, ЕИК 175229291, ДДС номер: BG175229291 („Организатор“).

1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уебстраница на Мега Мол http://megamallsofia.bg/, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебстраницата http://megamallsofia.bg/и Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

2. Територия и период на провеждане на Кампанията

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на България.

2.2. Кампанията стартира на 1 септември   2019 г. и продължава, както следва: Играта „Шопинг отличници“ (наричана по-долу "Играта") ще продължи от 1 септември 2019 г. 10.00 часа до 15 септември  2019 г. в 17.30 часа, когато ще бъде изтеглена финална томбола за бонус подарък.  Томболата за спечелването на наградата ще бъде изтеглена на 15 сепетември  2019 г. в 17,30  ч. на ниво партер в Мега Мол. Присъствието на участниците е задължително условие за спечелването на наградата. 

3. Право на участие

3.1. Право на участие в Играта и Томболата има всяко физическо лице.

3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с провеждането на Играта и Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни.

3.3. В Играта нямат право да участват служителите на „Магнум България Гама“ ЕООД, Каламарис Груп ЕООД, както и членове на техните семейства.

3.4. В Играта и Томболата нямат право да участват служители на наемателите в Мега Мол София.

3.5. Организаторът има право да дисквалифицира участници при нелоялно и нечестно участие. За такова се счита участие с чужди касови бележки, системно или еднократно нарушаване на правилата в настоящата или предходни игри, в това число представяне на касова бележка без направена реална покупка. Организаторът има право да дисквалифицира и откаже участие за неопределен срок на нелоялeн участник и членове на семейството му.

4. Механизъм на Играта „Шопинг отличници“

4.1. Игра „Шопинг отличници“

4.1.1. Всеки, който иска да вземе участие в Играта, трябва да дойде в Мега Мол София между 1-ви и 15-ти септември 2019 г. и да направи покупки на територията на търговския център на минимална стойност от 25 лв.  в обектите в Мега Мол. Срещу всяка бележка и представяне на покупка, участникът  получава:

-  отлична оценка в своя шопинг бележник

- възможност за избор на една скреч-карта, където има скрити десетки училищни подаръци

-  възможност за 1 участие в томболата за финален подарък описан в т. 5.2.  

Всеки клиент има право да участва неограничен брой пъти, като 1 касова бележка и покупката към нея, може да се използва само за 1 участие. Комбинация от две различни касови бележки не е възможна. Не се допуска участие с покупки под 25 лв.

 4.1.2. При покупка на обемна стока, освен касовата бележка, участникът трябва да представи и гаранционната карта на закупената стока. Пример за такава покупка може да бъде бяла и черна техника.

4.1.3. Участникът трябва да представи касовата си заедно с покупките към тях  на минимална стойност от 25 лв. на служител от бюро „Информация“, намиращо се на ниво 0 в търговския център.

4.1.3 В играта „Шопинг отличници“ клиентите могат да участват само с касова бележка и покупка  направени в деня на самото участие.

4.1.4. След представяне на касовата бележка на минимална стойност 25 лв,  участникът ще получи контактна форма, която трябва четливо да попълни и да пусне в кутията за томбола, намираща се на бюро Информация.

4.1.5. Касовата бележка, представена за участие, ще бъде подпечатана от служител на бюро „Информация“. Клиентите трябва да предоставят копие на касовата бележка, с които са спечелили в Играта, с подпис и ръкописно изписани думите „Вярно с оригинала”, за да получат спечелен подарък.

4.1.6. Покупката на минимална стойност от 25 лв. от един обект за участие в Играта, трябва да бъде направена в деня на участие в периода 1-15 септември  2019 г.

 

 4.1.7. Касови бележи от обектите на Easy Pay, SDI, Райфайзенбанк ЕАД, Първа инвестиционна банка (Fibank) и Casino Palms Merkur не се приемат за участие в Играта. С касови бележки от "BILLA" може да се участва ограничено по един път на ден. Касовата бележка трябва да бъде на минимална стойност от 25 лв. 

5. Награди. Теглене и получаване на награди от Играта.

5.1. Финалната награда ще бъде изтеглена на случаен принцип чрез томбола на 15 септември 2019 г.  в 17.30 ч. на сцената на ниво партер  в Мега Мол. 

Финална награда от томбола:

• 1 бр. подаръчен ваучер на стойност 600 /шестстотин/ лева, валиден за пазаруване в магазините в Мега Мол. 

Скрити награди в скреч-картите:

Раница - 16 бр.

Кръгъл несесер - 10 бр.

Несесер Oval - 5 бр.

Пълен несесер - 3 бр.

Бюро - 3 бр.

Двоен несесер - 3 бр.

Комплект химикалки - 10 бр.

Комплект моливи - 10 бр.

Скицник - 10 бр.

Комплект цветни моливи - 10 бр.

Комплект флумастри - 10 бр.

Восъчни пастели - 10 бр.

Тетрадка - 130 бр.

*Присъствието на участниците в томболата е задължително условие за спечелването на финалната награда – подаръчен ваучер на стойност 600 лева за пазаруване в обектите в Мега Мол. Водещият на сцената ще изтегли произволно един контактен лист от кутията. Ако лицето не присъства по време на тегленето, губи своето право за претенции върху наградата, а тегленето продължава до изтегляне на контактна форма с името на участник, който присъства на място по време на лотарията.

Наградата се получава лично от победителя.

5.2. Името на печелившия ще бъде публикувано на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia и официалния уебсайт на Мега Мол София- http://megamallsofia.bg/

6. Защита на личните данни

6.1. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни /Име, телефон, имейл адрес, 

6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

6.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените във връзка с участието в Кампанията лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата.

6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора, както и на имейл адрес: Infodesk@megamallsofia.bg  Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

7. Изменение и допълнение на Официалните правила на КампаниятаОрганизаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

. Предсрочно прекратяване на Кампанията.

Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofiа.

9. Съдебни спорове 

Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

10. Публичност

10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период от 90 календарни дни след края й.

10.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.

11. Други

11.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

11.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема личните му данни, както и изпратено от него писмо да бъдат публикувани на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

11.3. Допълнителна информация за Кампанията участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

Share: