Събития
Снимка: ТикТок предизвикателство
13 Септември 2021
11:03
ТикТок предизвикателство

Мега Мол ви предизвиква да участвате в забавно „ТикТок предизвикателство“ заедно със Suzie&Reni и Зарко, в което можете да спечелите страхотни награди: 3 подаръчни ваучера на стойност 500 лева всеки от тях.

Период на кампанията: 13 септември - 13 октомври 2021 г.

Официалният ни клип e качен в профила на инфлуенсърките Сузи и Рени /натиснете ТУК, за да видите видеото/ , а вие трябва да:

- изтеглете апликацията “TikTok“ на вашия смартфон, безплатно от Google Play или App Store;

- направете профил, след което натиснете бутон за записване на видео, маркиран със знак „+“;

- натиснете бутон „Add sound” в горната част на екрана;

- изберете оригиналния звук от каченото видео в профила на Сузи и Рени.

- създадете интересно видео по образец, поставен в ТикТок страницата на Сузи и Рени и Мега Мол - @megamallsofia; 

- видеото трябва да бъде с оригиналната дължина на публикувания видеоклип;

- при публикуване на видеото на “description“, добавете #MegaMallChallеnge

- публикувайте видеото и участвайте в кампанията;

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА за провеждане на Тик ток предизвикателство

1. Организатор на кампанията

1.1. Кампанията на Мега Мол София (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Магнум България Гама“ ЕООД, адрес: София 1324, бул. Царица Йоанна 15,ЕИК 175229291, ДДС номер: BG175229291 („Организатор“).

1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уебстраница на Мега Мол http://megamallsofia.bg/, във Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia и TikTok страницата на Мега. Мол - https://www.tiktok.com/@megamallsofia.

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебстраницата http://megamallsofia.bg/ и Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

 

2. Територия и период на провеждане на Кампанията

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на гр. София.

2.2. Кампанията стартира на 13 септември  2021г. и продължава до 13 октомври 2021 г. включително.

Победителите ще бъдат обявени на 13 октомври  2021г. във Фейсбук и ТикТок страницата на търговския център, както и в официалния уебсайт на търговския център – www.megamallsofia.bg 

3. Право на участие

3.1. Право на участие в Кампанията има всяко физическо лице.

3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с участието си в Играта и/или с предоставянето на свои лични данни.

3.3. В Играта и Томболата нямат право да участват служителите на „Магнум България Гама“ ЕООД,Каламарис Груп ЕООД, както и членове на техните семейства.

3.4. В Играта нямат право да участват служители на наемателите в Мега Мол София.

4. Механизъм на Играта

4.1. „Играта” се организира и провежда на територията на гр. София, посредством апликацията „TikTok”

4.2. Играта е достъпна за участие на всяко физическо лице над 18 години, с местоживеене в България, гр. София, което има валидна лична регистрация в социалната платформа TikTok.

4.3. Един участник има право да участва многократно в играта като направи своя видео-версия на оригиналният танц от предизвикателството с участието на Зарко, Сузи и Рени. Всеки участник сам избира оригинален начин, по който да повтори стъпките от оригиналното видеозадание.

4.4. Как се участва в „Тик Ток предизвикателство“:

- изтеглете апликацията “TikTok“ на вашия смартфон, безплатно от Google Play или App Store;

- направете профил, след което натиснете бутон за записване на видео, маркиран със знак „+“;

- натиснете бутон „Add sound” в горната част на екрана;

- изберете звук – “Zarko – 52 lea’ razhodi“

- създайте интересно видео по образец, поставен в ТикТок страницата на Сузи и Рени и Мега Мол - @megamallsofia; 

- видеото трябва да бъде с оригиналното времетраене от 47 секунди;

- при публикуване на видеото на “description“, добавете #MegaMallChallange, за да се включите за наградите; 

- публикувайте видеото и участвайте в кампанията;

 

5. Награди. Теглене и получаване на награди от Играта.

5.1. Ще бъдат избрани 3 /три/ профила, които са публикували видео клип за участие в играта по обявените правила. Всеки от тях ще спечели подаръчен ваучер на стойност  500 лв. за пазаруване в магазините в Мега Мол. Клиповетеще бъдат избрани от жури, в чийто състав влизат и инфлуенсърките Сузи и Рени.

5.2. Печелившите видеоклипове ще бъдат обявени на 15 октомври 2021 г. в социалните мрежи на търговски център Мега Мол София.

5.3. Името на победителя ще бъде публикуванo във Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia, ТикТок страницата на Мега Мол https://www.tiktok.com/@megamallsofia и официалния уебсайт на Мега Мол София - http://megamallsofia.bg/.

5.5. Победителят от Играта има право да получи наградата си до 14 дни след обявяването на името. Информация за подаръци от кампании на Мега Мол може да се получи на телефон 02/405 30 75 или на лично съобщение в официалната фейсбук страница на търговския център.

5.6. В случай, че спечелилият участник е лице под 18 год. възраст, наградата се връчва на законния му представител (родител, попечител/настойник).

5.7. Наградата е лична, не може да бъде преотстъпвана или заменяна и няма паричен еквивалент.

 

6. Обработване на лични данни

6.1. Включвайки се в Кампанията, участникът се съгласява доброволно да предостави на Организатора свои лични данни, ако спечели Награда.

6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

6.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените във връзка с участието в Кампанията лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата.

6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

 

7. Изменение и допълнение на Официалните правила на Кампанията 

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia и в TikTok страницата на Мега Мол, https://www.tiktok.com/@megamallsofia.

8. Предсрочно прекратяване на Кампанията 

Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia, или на https://www.tiktok.com/@megamallsofia.

9. Съдебни спорове 

Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните софийски съдилища.

 

10. Публичност

10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период от 90 календарни дни след края й.

10.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.

 

11. Други

11.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

11.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема личните му данни, както и изпратеното от него писмо да бъдат публикувани на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia и в TikTok страницата на Мега Мол - https://www.tiktok.com/@megamallsofia.

11.3. Допълнителна информация за Кампанията участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia или на ТикТок страницата на Мега Мол, https://www.tiktok.com/@megamallsofia.

 

12. ТикТок  не e спонсор, организатор, администратор, поръчител или сътрудник под никаква форма на тази Игра. Организаторите не носят отговорност за действия/бездействия на участниците, които нарушават правилата на правилника, условията за ползване и други изисквания на сайта www.tiktok.com

Share: