Събития
Снимка: Топ 10 в Мега Мол
10 Януари 2019
14:00
Топ 10 в Мега Мол

"Топ 10 в Мега Мол" е класация за най-често пазаруващите клиенти в Мега Мол.

Период на кампанията: 10 - 31 януари /14 до 20 ч / 

Локация: Бюро Информация

- Пазарувайте на минимална стойност от 20 лв. в търговските обекти в Мега Мол, изберете свой nickname /кодово име/, с което ще участвате в играта и стартирайте събирането на ранкинг точки. 

- Срещу всяка бележка и представяне на покупка, получавате възможност за 1 участие в играта, и съответния брой точки,като 1 точка е равносилна на покупка на стойност 20 лв.  С увеличаване на стойността на касовата бележка, с която участвате, се увеличат и точките, които  получавате. При по-висока стойност на касова бележка, получавате допълнителни точки (на всеки 20 лева се полага 1 точка). Комбинация на касови бележки е възможна, с цел събиране на повече точки. Веднъж участвала бележка, не може да се комбинира втори път.

-  На екран, разположен до бюро Информация ще се следи класацията с топ 10 участници с най-висок брой точки, които ще се борят за награди.  

- Ако не успеете да влезете в първите места, не се предавайте! Подготвили сме Ви допълнителна финална томбола за подаръчен ваучер на стойност 300 лв. 

 

 

 

Официални правила за провеждане на кампания на Мега Мол София: "Топ 10 в Мега Мол"

 1. Организатор на кампанията

1.1. Кампанията на Мега Мол София (наричана по-долу "Кампанията") се организира от "Магнум България Гама" ЕООД, адрес: София 1324, бул. Царица Йоанна 15, ЕИК 175229291, ДДС номер: BG175229291 ("Организатор").

1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уебстраница на Мега Мол http://megamallsofia.bg/, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебстраницата http://megamallsofia.bg/и Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

2. Територия и период на провеждане на Кампанията

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на България.

2.2. Кампанията стартира на 10 януари  2019 г. и продължава, както следва: Играта "Топ 10 в Мега Мол" (наричана по-долу "Играта") ще продължи от 10 януари 2019  г. 14.00 часа до 31 януари 2019  г. 20.00 часа. 

3. Право на участие

3.1. Право на участие в Играта и Томболата има всяко физическо лице.

3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с провеждането на Играта и Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни.

3.3. В Играта нямат право да участват служителите на "Рийл Сентър Мениджмънт" ЕООД, Каламарис Груп ЕООД, както и членове на техните семейства.

3.4. В Играта и Томболата нямат право да участват служители на наемателите в Мега Мол София.

3.5. Организаторът има право да дисквалифицира участници при нелоялно и нечестно участие. За такова се счита участие с чужди касови бележки, системно или еднократно нарушаване на правилата в настоящата или предходни игри, в това число представяне на касова бележка без направена реална покупка. Организаторът има право да дисквалифицира и откаже участие за неопределен срок на нелоялeн участник и членове на семейството му.

4. Механизъм на Играта "Топ 10 в Мега Мол"

4.1. Игра "Топ 10 в Мега Мол"

4.1.1. "Топ 10 в Мега Мол" представлява класация за най-често пазаруващите и играещите клиенти на мола. Всеки, който иска да вземе участие в Играта, трябва да дойде в Мега Мол София между 10 януари и 31 януари 2019  г. и да направи покупки на територията на търговския център на минимална стойност от 20 лв. Участникът трябва да избере свой nickname /кодово име/, с което ще участва в играта. Срещу всяка бележка и представяне на покупка, участникът  получава възможност за 1 участие в играта, и съответния брой точки,като 1 точка е равносилна на покупка на стойност 20 лв.  При по-висока стойност на касова бележка, получавате допълнителни точки (на всеки 20 лева се полага 1 точка). Комбинация на касови бележки е възможна, с цел събиране на повече точки. Така например, ако клиент участва с касова бележка от 89 лв. или няколко касови бележки на обща стойност 89 лв. следва да получи 4 точки. Остатък от сума  от веднъж участвала бележка, не може да се комбинира втори път. 

На екран, разположен до бюро Информация ще се следи класацията с топ 10 участници с най-висок брой точки, които ще се борят за наградите описани в т.5.1.  Класацията ще бъде обновявана в момента на участията. Всеки клиент има право да участва неограничен брой пъти, с касови бележки, направени в деня на участието. 

 След представяне на касовата/ите бележка/и и събирането на ранкинг точките за поредната покупка, участникът автоматично влиза за участие в ъв финална томбола за спечелването на подаръчен ваучер на стойност 300 лв. Във финалната томбола участват всички имена на клиенти,без значение кой номер в класацията са в играта. 

 4.1.2. При покупка на обемна стока, освен касовата бележка, участникът трябва да представи и гаранционната карта на закупената стока. Пример за такава покупка може да бъде бяла и черна техника.

4.1.3. Участникът трябва да представи касовата си бележка  заедно с покупките към тях на минимална стойност от 20 лв. на служител от бюро "Информация", намиращо се на ниво 0 в търговския център.

4.1.4 В играта "Топ 10 в Мега Мол" клиентите могат да участват само с касова бележка и покупка,  направена в деня на самото участие.

4.1.5. Касовата бележка, представена за участие, ще бъде подпечатана от служител на бюро "Информация". Клиентите трябва да предоставят копие на касовата бележка, с които са спечелили в Играта, с подпис и ръкописно изписани думите "Вярно с оригинала”, за да получат спечелен подарък.

 4.1.6. Касови бележи от обектите на Easy Pay, SDI, Райфайзенбанк ЕАД, Първа инвестиционна банка (Fibank) и Casino Palms Merkur не се приемат за участие в Играта. С касови бележки от "BILLA" може да се участва ограничено по един път на ден. Касовата бележка трябва да бъде на минимална стойност от 20 лв. 

4.1.8. Организаторът си запазва правото при наличие на техническа нередност да преустанови играта до разрешаване на проблема.

5. Награди. Теглене и получаване на награди от Играта.

5.1. Наградите ще бъдат разпределени сред първите 10 най-активни участници, събрали най-много точки, по следния начин:

1-во място – подаръчен ваучер на стойност 500 лв. за пазаруване в Мега Мол

2-ро място – подаръчен ваучер на стойност 250 лв. за пазаруване в Мега Мол

3-то място – подаръчен ваучер на стойност 100 лв. за пазаруване в Мега Мол

4-то място до 10 -то място – утешителна награда – подаръчен ваучер на стойност 50 лв. за пазаруване в Мега Мол

**Спечелен ваучер дава право на възстановяване на сума от пазаруване от обектите в Мега Мол на съответната стойност.  Сумата се възстановява срещу представяне на касова бележка/и и представяне на направената покупка от магазин в Мега Мол София. Не се допуска размяна на подаръчния ваучер срещу паричната му равностойност. Ваучерът не е валиден за други обекти намиращи се извън територията на Мега Мол.Сумата се заявява три дни предварително на място на бюро Информация или на телефон 02 405 30 75.

Ваучерът се получава лично от победителя.

Финалната томбола за спечелването на подаръчен ваучер на стойност 300 лв.  ще бъде изнеглена на 1 февруари 2019 г., в 10.00 ч. , когато системата автоматично ще изтегли един участник. Присъствието не е задължително условие за спечелването на наградата. Наградата ще бъде спечелена от един участник  в играта, без значение на кое място се е класирал.

5.2. Имената на спечелилите ще бъдат публикувани на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia и официалния уебсайт на Мега Мол София- http://megamallsofia.bg/
6. Защита на личните данни
6.1. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни /Име, телефон, имейл адрес, /
6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
6.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените във връзка с участието в Кампанията лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата.
6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора, както и на имейл адрес: Infodesk@megamallsofia.bg  Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.
7. Изменение и допълнение на Официалните правила на Кампанията
Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.
8. Предсрочно прекратяване на Кампанията
Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.
9. Съдебни спорове
Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
10. Публичност

10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.
10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период от 90 календарни дни след края й.
10.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.

11. Други

11.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

11.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема личните му данни, както и изпратено от него писмо да бъдат публикувани на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

11.3. Допълнителна информация за Кампанията участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

Share: