Събития
Снимка: Златен петък в Мега Мол
29 Ноември 2019
10:00
Златен петък в Мега Мол

Златен петък в Мега Мол

29 ноември /петък/ 10 - 19 ч.

Коя кутия ще изберете?

Пазарувайте в Мега Мол на 29 ноември /петък/ от 10 до 19 ч. и участвайте в страхотна томбола за големи подаръци.

Четирима от Вас ще бъдат изтеглени и ще имат възможността да изберат по една от черните ни празнични кутии,които ще бъдат разположени на ниво партер в Мега Мол. Празничната томбола ще се проведе в 19 ч.

Кутиите съдържат страхотни подаръци!

Превърнете Вашия черен петък в ЗЛАТЕН!

 

Официални правила за провеждане на кампания на Мега Мол София: „Златен петък в Мега Мол“ 

1. Организатор на кампанията

1.1. Кампанията на Мега Мол София (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Магнум България Гама“ ЕООД, адрес: София 1324, бул. Царица Йоанна 15, ЕИК 175229291, ДДС номер: BG175229291 („Организатор“).

1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уебстраница на Мега Мол http://megamallsofia.bg/, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia. 

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебстраницата http://megamallsofia.bg/и Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia. 

2. Територия и период на провеждане на Кампанията

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на България.

2.2. Кампанията стартира на 29 ноември 2019 г. и продължава, както следва: Играта „Златен петък в Мега Мол“ (наричана по-долу "Играта") ще продължи на 29 ноември  2019 г. 10.00 часа до 19.00 часа на същия ден, когато ще бъде изтеглена финалната томбола за тайните големи награди.  Томболата за спечелването на наградата ще бъде изтеглена на 29 ноември  2019 г. в 19,00  ч. на сцената на ниво партер в Мега Мол. Присъствието на участниците е задължително условие за спечелването на награда. 

3. Право на участие

3.1. Право на участие в Играта и Томболата има всяко физическо лице.

3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с провеждането на Играта и Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни. 

3.3. В Играта нямат право да участват служителите на „Магнум България Гама“ ЕООД, Каламарис Груп ЕООД, както и членове на техните семейства.

3.4. В Играта и Томболата нямат право да участват служители на наемателите в Мега Мол София. 

3.5. Организаторът има право да дисквалифицира участници при нелоялно и нечестно участие. За такова се счита участие с чужди касови бележки, системно или еднократно нарушаване на правилата в настоящата или предходни игри, в това число представяне на касова бележка без направена реална покупка. Организаторът има право да дисквалифицира и откаже участие за неопределен срок на нелоялeн участник и членове на семейството му.

4. Механизъм на Играта „Златен петък в Мега Мол“

4.1. Игра „Златен петък в Мега Мол“

4.1.1. Всеки, който иска да вземе участие в Играта, трябва да дойде в Мега Мол София на 29 ноември 2019 г.  между 10.00 и 19.00 ч. и да направи покупки на територията на търговския център на минимална стойност от 25 лв.  в обектите в Мега Мол. Срещу всяка бележка и представяне на покупка, участникът  получава възможност за 1 участие в томболата за финален подарък. 

4.1.2. Финалните подаръци са 4 броя, като ще бъдат обявени на сцената в момента на спечелването, а до тогава те ще останат в тайна. Подаръците ще бъдат изписани на специални хартиени носители, които ще бъдат скрити в 4 празнични черни подаръчни кутии, разположени на сцената. 

- Първият изтеглен печеливш ще има право да избере една от всички четири броя кутии и да спечели подаръка, който се крие в избраната от него кутия. 

- Вторият изтеглен печеливш ще има право да избира между трите останали кутии и да спечели подаръка, който се крие в избраната от него кутия.

- Третият изтеглен печеливш ще има право да избере една от двете останали празнични кутии и да спечели подаръка, който се крие в избраната от него кутия.

- Четвъртият изтеглен печеливш ще получи последния останал подарък.

4.1.3. Един участник няма право да спечели повече от 1 подарък. Ако името му бъде изтеглено повторно, след получен вече подарък на сцената на Мега Мол, изтеглената контактна форма ще бъде счетена за невалидна.

 4.1.4. Всеки клиент има право да участва неограничен брой пъти, като 1 касова бележка и покупката към нея, може да се използва само за 1 участие. Комбинация от две различни касови бележки не е възможна. Не се допуска участие с покупки под 25 лв.

 4.1.5. При покупка на обемна стока, освен касовата бележка, участникът трябва да представи и гаранционната карта на закупената стока. Пример за такава покупка може да бъде бяла и черна техника.

4.1.6. Участникът трябва да представи касовата си заедно с покупките към тях  на минимална стойност от 25 лв. на служител от бюро „Информация“, намиращо се на ниво 0 в търговския център. В играта „Златен петък в Мега Мол“ клиентите могат да участват само с касова бележка и покупка  направени в деня на самото участие.

4.1.7. След представяне на касовата бележка на минимална стойност 25 лв,  участникът ще получи контактна форма, която трябва четливо да попълни и да пусне в кутията за томбола, намираща се на бюро Информация.

4.1.8. Касовата бележка, представена за участие, ще бъде подпечатана от служител на бюро „Информация“. Клиентите трябва да пазят касовите си бележки и да предоставят копие на касовата бележка, с които са спечелили в Играта, с подпис и ръкописно изписани думите „Вярно с оригинала”, за да получат спечелен подарък. 

4.1.9. Покупката на минимална стойност от 25 лв. от един обект за участие в Играта, трябва да бъде направена в деня на участие в деня на 29 ноември 2019 г.

 4.1.10. Касови бележи от обектите на Easy Pay, SDI, Райфайзенбанк ЕАД, Първа инвестиционна банка (Fibank) и Casino Palms Merkur не се приемат за участие в Играта. С касови бележки от "BILLA" може да се участва ограничено по един път на ден. Касовата бележка трябва да бъде на минимална стойност от 25 лв.  

5. Награди. Теглене и получаване на награди от Играта.

5.1. Подаръците ще останат в тайна до момента на тегленето. След кампанията те ще бъдат обявени,заедно с имената на печелившите в секция „Новини“ в сайта на Мега Мол – www.megamallsofia.bg 

Един участник няма право да спечели повече от 1 подарък. Ако името му бъде изтеглено повторно, след получен вече подарък на сцената на Мега Мол, изтеглената контактна форма ще бъде счетена за невалидна.

*Присъствието на участниците в томболата е задължително условие за спечелването на награда.  Водещият на сцената ще тегли произволно по един контактен лист от кутията. Ако лицето не присъства по време на тегленето, губи своето право за претенции върху наградата, а тегленето продължава до изтегляне на контактна форма с името на участник, който присъства на място по време на лотарията. Наградите се получават лично от победителите. 

В случай на спечелен подаръчен ваучер, то той дава право на възстановяване на спечелената сума от пазаруване в обектите в Мега Мол. Не се допуска размяна на подаръчния ваучер срещу паричната му равностойност. Ваучерът не е валиден за други обекти намиращи се извън територията на Мега Мол.Сумата се заявява три дни предварително на място на бюро Информация или на телефон 02 405 30 75. Ваучерът се получава лично от победителя. В случай,че участникът не е от гр. София, следва да изпрати свой представител на място за получаване на наградата.  

5.2. Името на печелившите може ще бъде публикувано на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia и официалния уебсайт на Мега Мол София- http://megamallsofia.bg/ 

6. Защита на личните данни

6.1. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни /Име, телефон, имейл адрес, 

6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

 6.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените във връзка с участието в Кампанията лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата. 

6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора, както и на имейл адрес: Infodesk@megamallsofia.bg  Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

7. Изменение и допълнение на Официалните правила на КампаниятаОрганизаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

8. Предсрочно прекратяване на Кампанията.

Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofiа.

9. Съдебни спорове 

Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

10. Публичност

10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период от 90 календарни дни след края й.

10.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.

11. Други

11.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

11.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема личните му данни, както и изпратено от него писмо да бъдат публикувани на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

11.3. Допълнителна информация за Кампанията участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

Share: