За Мега Мол
ВИП Карта

МЕГА ОТСТЪПКИ С VIP CARD

Мега Мол цени лоялните си клиенти!  С VIP Card получаваш по-добри отстъпки и пазаруваш повече!

VIP карта могат да получат:

- Клиенти, пазарували на стойност 500 лв. в рамките на един месец.
- Печеливши в игри, организирани от Мега Мол, под формата на награда.

Информация за отстъпки и участващи магазини могат да се получат от бюро "Информация".

***

Условия:

VIP картата се издава от Мега Мол София и е безсрочна. 
VIP картата не е платежно средство, с нея може да ползвате само обявените отстъпки. 
VIP картата може да се използва само в посочените магазини. 
Мега Мол си запазва правото да промени условията и да прекрати ползването на VIP картата по всяко време. 
Магазините, предоставящи отстъпка, запазват правото си да променят или отменят предложените от тях специални предложения към картодържателите.