Търговски обекти
Услуги
#calendar# Понеделник - Неделя; #clock# 10:00 - 21:00;
Етаж 2
Фото кабина Odessos Colour

Фотокабина с възможност за отпечатване на:
снимки за документи
снимки за спомен
разпечатване на любителски снимки от цифров носител

 

Share: