Търговски обекти
Услуги
#calendar# Понеделник - Неделя; #clock# 9:00 - 21:00;
Етаж -1
Обединена Българска Банка

ОББ е част от белгийската КВС Груп - най-голямата банково-застрахователна група в България обединяваща дружества с дългогодишна история и богат опит. Компаниите част от КВС Груп предлагат пълен спектър от финансови услуги - банкови, застрахователни, пенсионни, лизингови, управление на активи и факторинг.

ОББ притежава най-високия кредитен рейтинг в България по оценка на Fitch - ‘A-‘, който е по-висок от този на България. Благодарение на своята отлично развита дистрибуционна мрежа ОББ разполага с клонове на територията на цялата страна, а чрез мобилното приложение ОББ Мобайл клиентите имат възможност да извършват основни банкови операции в движение – лесно, бързо и сигурно.

Share: